Zvirbuļi gatavojas novada konkursam

Valkas rajona bērnu un jauniešu interešu centrā notika rajona izglītības iestāžu skatuves runas konkurss "Zvirbulis". Šoreiz tajā piedalījās 46 skolēni.

 

Bērnu sniegumu analizēja Valmieras teātra aktieris Haralds Šenknehts. Vērtējot skatuves runas konkursantus, viņš atzīst, ka neviens priekšnesums nebija kā līdz pilnībai noslīpēts briljants, kurš nav piln­veidojams. H. Šenknehts domā, ka runātāji var būt interesanti tikai tad, ja redzams, ko viņi vēlas pateikt, un sajūtama runātāja attieksme. Uz skatuves ir jāredz dzīvs cilvēks, nevis tas, ko bērnam iemācījis skolotājs.

 

Viens no uzvarētājiem ir Smiltenes ģimnāzijas 10. klases skolnieks Jānis Līdums. Jautāts, ko viņam nozīmē šis panākums, Jānis atzinās, ka joprojām esot šokam līdzīgā stāvoklī, jo finālā sajaucis tekstu un pat necerējis, ka izdosies iekļūt labāko skaitā.

 

 

"Man patīk runāt un, šķiet, arī padodas. Iespējams, mani no klases izvirzīja tāpēc, ka skolotāja saskatīja kaut kādu potenciālu, turklāt šis pasākums man dod jaunu pieredzi," uzskata J. Līdums. Viņš ir pateicīgs skolotājai Ilgai Kušnerei par palīdzību, lai sagatavotos šim saietam.

 

Valmieras teātra aktrise Inese Ramute kā žūrijas dalībniece Valkā bija pirmo reizi. Visvairāk viņai patika konkursa organizatoriskā puse. "Viss notika bez pieaugušo iejaukšanās, un tas patiešām bija bērnu jaunrades pasākums," priecājas I. Ramute.

 

Kas attiecas uz māksliniecisko sadaļu, aktrisei aizvien lielāku cieņu izraisa tie bērni, kuri šādā laikā pievēršas daiļajam un dzīvajam vārdam. Diemžēl vecākie puiši piedalās aizvien retāk. I. Ramute cildina Valkas rajona skolu dalībnieku izvēlēto repertuāru. Kopumā šiem bērniem bijušas tās pašas kļūdas, kas skolēniem visā Latvijā.

 

 

Visbiežāk vērojams kontakta trūkums ar klausītājiem, bet tas parasti ir baiļu un satraukuma rezultāts, bet to var uzskatīt par otršķirīgu lietu. Jāpriecājas, ka šis literārais žanrs joprojām pastāv. Viens no emocionālākajiem brīžiem I. Ramutei bija Kārķu skolotājas Elgas Ķīkules stāstījums par skolēnu veidoto kompozīciju. "Es apraudājos," atzīst aktrise.

Atzinības saņēma Ilgvars Caune (Grundzāles pamatskola), Laura Luīze Siliņa, Zanda Esmeralda Markova (Valkas pamatskola) un Māris Gāters (Smiltenes ģimnāzija). Pasākumu vadīja BJIC teātra pulciņa dalībnieces Dārta Lozda, Enija Āboliņa un Laura Podniece.

 

Teātra uzvedumu "Kārķu rūķi rūķojas" bija sagatavojuši Kārķu sākumskolas bērni, un Variņu pamatskolas 5. - 9. klašu trupa skolotāju Dzintras Mazjānes un Lailas Valteres vadībā iestudēja "Sendienu un mūsdienu Pelnrušķīti" ar Guntas Micānes dzeju.

 

Vidzemes novada skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss notiks 20. februārī Cēsīs un tajā piedalīsies visi seši Valkas rajona konkursa laureāti.

Izglītība