Iesniegt sludinājumu

Stigoju cirsmas, sagatavoju cirsmu skices iesniegšanai VMD, kā arī veicu cirsmu novērtēšanu. Tālr. 27302099.