Iesniegt sludinājumu

Mini ekskavatora pakalpojumi – rokam tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam u.c. Pievedceļu izbūve. Apkārtnes labiekārtošanas darbi. Beramās kravas - smilts, grants, šķembas, melnzeme. Tālr. 28815690.