Cīņas​ ​volejbola​ ​laukumos.

 Smiltenes novada skolu atklātās volejbola sacensības 8.-9.klašu grupā notika 28.martā Smiltenes sporta hallē. Sacensībās piedalījās jauktās komandas, kopā 9 – divas no Strenču novada vidusskolas un Jaunpiebalgas vidusskolas, pa vienai komandai no Grundzāles pamatskolas, Smiltenes vidusskolas, Variņu, Blomes un Palsmanes pamatskolas. Sīvas cīņas notika II grupā, jo gandrīz katrā spēlē nācās izspēlēt trešo setu, lai noskaidrotu uzvarētāju. Jāuzslavē Strenču novada vidusskolas II komanda, kurā spēlēja krietni jaunāki dalībnieki, bet ar savu cīņas sparu, pierādīja, (pārfrāzējot sakāmvārdu) ka mazs cinītis var gāzt arī lielu vezumu.

 1.vietu izcīnīja Strenču novada vidusskolas I komanda (Danija Janīte, Alvīne Krumholce, Amanda Paegle, Marts Bičevskis, Artūrs Ruģelis, Gusts Jurģis Eihe) Tālākās vietās ierindojās Smiltenes vidusskola (Ance Marta Zvejniece, Kristīne Miezīte, Elvīra Miesniece, Ieva Linda Ābola, Dāvis Krauklis, Aivis Jānis Ceriņš, Rajens Elvis Millers, Daniels Mūrnieks, Toms Ķikuts; skolotājs J.Jurka), Strenču novada vidusskolas II komanda (Līva Vāvere, Justīne Kleina, Druvis Bičevskis, Roberts Riņķis, Daniels Zuza, Mārtiņš Ūburgs), Grundzāles pamatskola, Variņu pamatskola, Blomes pamatskola, Jaunpiebalgas vidusskolas I komanda, Palsmanes pamatskola un Jaunpiebalgas vidusskolas II komanda.


Basketbols