„Mārim -50” sacensību nolikums volejbolā sievietēm

Mērķis: Pulcināt un saliedēt tuvākās apkaimes  iedzīvotājus, uzlabot viņu fizisko un garīgo veselību. Veicināt starppagastu sadarbību un volejbola spēles attīstību. Noskaidrot tuvākās apkārtnes   labākās sieviešu volejbola komandas.

 Laiks un vieta 2018. gada 11. janvārī Grundzāles pamatskolas sporta zālē.

 Reģistrēšanās līdz plkst. 18:15.

 Dalībnieki: Sacensību dalībnieki ir Smiltenes un kaimiņu novadu  iedzīvotāji. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild paši dalībnieki, par to parakstoties pieteikumā.

 Katrā  komandā var spēlēt 3-5 dalībnieces pēc pašu izvēles.

 Sacensību vadība:  Atbildīgais par sekmīgu sacensību norisi – Grundzāles pagasta pārvaldes sporta darba organizators Māris Stabiņš

 Organizatoriskie jautājumi par sacensību norisi, laikiem un spēlētāju dalījumiem apakšgrupās vai strīdīgām situācijām tiek pieņemti koleģiāli vienojoties komandu pārstāvjiem ar vienkāršu balsu vairākumu, bet divu līdzvērtīgu viedokļu gadījumā noteicošais ir sacensību organizētāja  lēmums.

 Sacensību kārtība: Sacensības notiek pēc pastāvošajiem  volejbola spēles noteikumiem. Volejbola spēles notiek līdz divu setu uzvarai, setu garums atkarīgs no komandu skaita. Sacensību tiesāšana Sacensību tiesāšanu nodrošina sacensību organizators. Sacensības tiesā organizatora nozīmētie tiesneši. Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pārstāvji. 

Īpašie noteikumi: Katrā komandā viena spēlētāja spēlē ar kalnu slēpošanas brillēm. Brilles nodrošina sacensību organizators. Šīs spēlētājas gūtie punkti tiek skaitīti dubultā.  

Uzvarētāju noteikšana Komanda par uzvaru saņem 2 punktus, par zaudējumu 1 punktu, par neierašanos uz spēli 0 punktus. Vienāda punktu skaita gadījumā vietas noteiks: 1. pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem, 2. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības.  Turnīra noslēgumā tiks spēlēta finālspēle.

Pieteikšanās: Komandas piesakās līdz 11. Janvārim pulkst 12.00. telefons 29170685. Ja kādai spēlētājai nebūs komandas, iespējama komandu komplektēšana uz vietas pirms sacensībām.

Iekšējie kārtības noteikumi: Cienīt tiesnešus un pārējos sacensību dalībniekus. Atkritumus mest norādītajās vietās. Telpās aizliegts ienest un lietot alkoholu. Minēto noteikumu neievērošanas gadījumā tiks izdarīts brīdinājums, bet rupju pārkāpumu gadījumā tiks piemērota spēlētāja diskvalifikācija vai atkārtota pārkāpuma gadījumā ar pilnīgu iepriekšējo rezultātu anulēšanu tiks diskvalificēta visa komanda.

Apbalvošana: Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas tiks apbalvotas ar garšīgām balvām. Iespējamas arī citas balvas.


Basketbols