Izvēlēs Valkas novada gada sporta laureātus

Tikai līdz 30. novembrim var iesniegt aizpildītas anketas nominācijām konkursā "Valkas novada 2009. gada sporta laureāts". Nominēt paredzēts Valkas novada labākos sportistus, trenerus, mācību iestādes, sporta skolas un sporta klubus.

 

Konkursu organizē Valkas novada dome. "Vērtēšanai var izvirzīt Valkas novada iedzīvotājus no 12 gadu vecuma, arī tos, kuri startējuši citu rajonu vai novadu komandās, sportistus, kuri ir pārstāvējuši Valkas rajonu vai novadu, kā arī iestādes par sportiskiem sasniegumiem laika posmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 30. novembrim," skaidro Valkas novada bērnu - jaunatnes sporta skolas direktore Mudīte Gerke.

 

Saskaņā ar nolikumu Valkas novada 2009. gada sporta laureāta nominācijas ir: sportiskākā mācību iestāde skolu grupā, gada labākais sportists, gada labākā sportiste, gada treneris un labākā sporta organizācija (sporta klubs, iestāde).

Kandidātus nominācijām var izvirzīt sabiedrības pārstāvji, sporta klubi, sporta skola vai pašvaldības, aizpildot laureāta anketas, kas atrodamas nolikumā, norādot informācijas avotu datu pareizības pārbaudei. Aizpildītās anketas var sūtīt elektroniski uz adresi [email protected] vai arī iesniegt Valkas novada bērnu - jaunatnes sporta skolas direktorei Mudītei Gerkei.

Lēmumu par nominācijas piešķiršanu pieņems komisija trīs cilvēku sastāvā - priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos Unda Ozoliņa, sporta speciāliste Nadežda Blūma un sporta skolas direktore Mudīte Gerke. Noslēguma pasākums ar laureātu apbalvošanu notiks piektdien, 11. decembrī, Valkas novada bērnu un jauniešu centrā "Mice".

Sports