Izvēlēsies gada sporta skolotāju

Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2009. gada 13. novembrim novada un pilsētas izglītības struktūrvienības aicina pieteikt dalībniekus konkursam "Gada sporta skolotājs".

"Konkurss šogad noritēs divās kārtās - pirmajā vērtēšanas komisija izvērtēs pieteikumus, bet otrajā, kurā iekļūs seši dalībnieki, tiks vērtēta sporta stundas vadīšana vienā no Rīgas vidusskolām, vērtējot konkrētu uzdevumu izpildi, kuri otrās kārtas dalībniekiem tiks nosūtīti trīs dienas pirms otrās kārtas norises," informē konkursa koordinatore Santa Roze. Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/sports/pasakumi/4232.html

Sports