Komandu cīņā esam valsts galvgalī

Latvijas 64. skolēnu spartakiādē pavasara krosā Valkas ģimnāzijas komandai pēc ilgāka pārtraukuma ģimnāziju grupā izcīnīta 1. vieta.

Lielo pamatskolu grupā sīvā konkurencē Valkas pamatskola deviņu komandu konkurencē izcīnīja 3. vietu. Skolas direktore Nadežda Možarova ir priecīga, ka skolas krosistiem joprojām izdodas noturēties valsts skrējēju galvgalī.

Skrējiens bija grūts

Par uzvarētājiem šogad kļuva senie konkurenti no Preiļu 1. pamatskolas. No valcēniešiem zelta medaļu vienā no jaunākajām grupām izcīnīja Veronika Lisovska. 3. klases skolniece Veronika "Ziemeļlatvijai" kautrīgi atzinās, ka skrējiens bijis grūts, taču izdevās uzvarēt diezgan pārliecinoši.

Meitene trenējas arī sporta skolā pie pedagoģes Lijas Krūkliņas. Komandā vēl startēja un punktus sarūpēja Jana Šulce, Viktorija Šaka, Roberts Teters, Linards Ščegoļevs, Inese Reiniece, Aļesja Šulce, Pēteris Jaunslavietis, Alīse Kruška un Igors Lisovskis. Individuāli startēja arī Līva Vorobjova, Mārtiņš Rudītis un Karīna Šulce.

Palīdzēja skolotāja atbalsts

No ģimnāzijas teicams pasākums ir 12. klases skolniecei Sabīnai Djatčenko - arī viņa kļuva par Latvijas čempioni. Sabīne pastāstīja, ka arī viņai skrējiens bijis sarežģīts, jo viena konkurente Sabīni uzstājīgi centās panākt. Ļoti palīdzējis skolotāja Andra Daiņa skaļais atbalsts finišā. Lai arī sīvā cīņā, taču uzvara ir pelnīta.

Sabīna nav apmeklējusi sporta skolu. Viņas vaļasprieks ir dejošana studijā. Komandā startēja arī Sandis Skrodelis, Artūrs Kriviņš, Dārta Lozda, Roberts Koops, Vilmārs Vesingi, Jākabs Jaunslavietis, Viktors Volkovs, Jānis Zālītis un Agnese Briede. "Komandu cīņā esam valsts galvgalī neatkarīgi no tā, cik komandu pavisam piedalās.

Bez pašvaldības atbalsta transporta nodrošināšanā un skolu administrācijas atbalsta mēs nebūtu veikuši tik tālu ceļu līdz sacensību vietai," uzskata sporta skolotājs A. Dainis. Viņš šajās sacensībās runāja arī ar citiem skolu sporta pedagogiem un uzzināja, cik lielā mērā samazinājies dalībnieku skaits dažādās sacensībās tieši naudas trūkuma dēļ.

Arī skolotāju treneru darbs vairs netiek pienācīgi novērtēts. "Jebkurš cilvēks prot skriet, taču piemēram, visu piecu Jelgavas skolu krosisti sacensībās nepiedalījās, jo pedagogi labākajā gadījumā saņem vārdu "paldies". Un tas arī viss. Skolotājiem zūd motivācija strādāt," situāciju izklāsta A. Dainis.

Viņu patīkami pārsteidz lielo Latgales novadu skolotāju attieksme. Sacensībās ieradās visi stiprākie no Ludzas, Kārsavas, Preiļiem un Jēkabpils.

Sports