Latvijas simtgadē simts kilometru garumā izriteņo novadu

Emocionāls pacēlums, lepnums un gandarījums Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītāju Guntaru Marksu jau pārņēma 12. maija rītā, redzot, cik daudz aktīvās atpūtas cienītāju un riteņbraukšanas entuziastu pulcējās pie Smiltenes pilsētas kultūras centra, lai kopā dotos Latvijas simtgadei veltītajā Smiltenes novada Vienības braucienā. Kopējais plānotais distances garums bija simts kilometri, kas caurvija Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles, Bilskas, Smiltenes un Blomes pagastu. 

“Man ir tas prieks, gods, lepnums būt par simtgades koordinatori Smiltenes novadā. Gribu uzsvērt, ka Latvijas simtgade – tie nav tikai koncerti, dziedāšana vai dejošana. Katram vispirms tas ir jāsajūt savā sirsniņā, ģimenē un arī mums novadā jāsaprot, ka simtgadi sagaidām katrs savā nozarē ar kaut ko īpašu. Zinot to, ka riteņbraukšana ir mūsu saknes, ilgā tradīcija, uzrunāju Smiltenes novada Sporta pārvaldi. Simts kilometri ar velosipēdu apkārt Smiltenes novadam – vienkārši fantastiska un skaista ideja, kuru īstenojot sportisti savā veidā varēja parādīt attieksmi Latvijai un mūsu mīļajai Smiltenei,” pasākuma noslēgumā Jāņukalnā, līdzās sarkanbaltsarkanajam lielformāta karogam, skanot Pētera Vilka vadītajam pūtēju orķestrim, stāsta Smiltenes novada Kultūras pārvaldes vadītāja Pārsla Jansone.

Vienības brauciens iesākās Smiltenē, bet tālāk ceļš veda uz katru no pagastiem, kur dalībniekus viesmīlīgi uzņēma pagasta pārvalžu vadītāji vai kultūras darbinieki, sarūpējot gan stāstu par skaistākajām vietām, gan cienastu. Katrā šajā vietā velobraucēji kopīgi nofotografējās, turot rokās lielformāta “Latvija 100” karogu.

Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītājs G. Markss atklāj, ka visvairāk viņu pašu pārsteidza dalībnieku atsaucība. “Sākumā biju domājis, ka potenciālo dalībnieku skaits būs krietni mazāks. Zināju, ka veidojās iniciatīvas grupa ar aptuveni desmit riteņbraucējiem, cerēju, ka pievienosies vēl kāds. Bet necerēju, ka būs ap 30 līdz 35, kuri nobrauks visu distanci, kas beigās izrādījās pat garāka par simts kilometriem. Lepnums par viņiem visiem, jo dalībnieku vidū reti kurš profesionālā vai augstā amatieru līmenī nodarbojies ar riteņbraukšanu. Esmu lepns, ka mums visiem kopā izdevās šāda akcija,” gandarījumu pauda G. Markss.

Smiltenietim, riteņbraukšanas entuziastam Ilgvaram Plētienam, uzzinot par Smiltenes novada Vienības braucienu, nav bijušas ne mazākās šaubas, ka šāds pasākums jāatbalsta ar dalību tajā. “No mūsu sagatavotības līmeņa šis bija atpūtas brauciens, bet tas nemazināja vēlmi piedalīties. Priecēja, ka katrā pagastā mūs sagaidīja, vēlēja izturību sasniegt finišu. Ja nemaldos, Variņos mums teica, ka turpmāk mūs pavadīs skaistie, baltie ceļi. Tā arī bija, parēķināju, ka no 118 nobrauktajiem kilometriem kādi 90 bija zemes un meža ceļi. Lai apbrauktu visas skaistākās Smiltenes novada pagastu vietas, ar vienu dienu ir par maz. Tāpēc ir labi, ka Tūrisma informācijas centrs rīko velobraucienus, kur dienas laikā tiek apskatīts viens vai divi pagasti. Īpaši skaists un kalnains reljefs ir Grundzāles pagastā,” stāsta I. Plētiens. 

Viņš īpaši izceļ un uzslavē sievietes, kuras veica visu garo distanci. “Sešas noteikti, varbūt pat nedaudz vairāk. Viņas ir apbrīnas vērtas. Nobraukt ar riteni tādu attālumu bez īpašas sagatavošanās, kur nu vēl sievietes,” apbrīnu neslēpj riteņbraucējs I. Plētiens.

Viena no šīm sievietēm ir smilteniete, bērnudārza “Pīlādzītis” metodiķe Ilva Stīpniece. Viņa atklāj, ka iepriekš jau zināja, ka visu distanci nobraukt neplāno un vienā no pagastiem viņai būs pretim ar automašīnu. “Necerēju un neticēju, ka pieveikšu visu distanci, bet, jo tālāk braucu, jo skumīgāk bija noiet no trases. Iepriekš jau biju sarunājusi, ka man atbrauks pakaļ. Ļoti palīdzēja organizatoru tehniskais busiņš, kuru vadīja Ilze Brakovska. Pēdējā posmā man ritenim izšāva riepu. Palīdzība man ļoti noderēja. Paldies par to! Dienu pēc Vienības brauciena jūtos lieliski gan emocionāli, gan fiziski. Smiltenes novads ir ārkārtīgi skaists, absolūti taisnība bija katram pagasta pārvaldniekam un pārvaldniecei, kas savu pagastu reklamēja kā skaistāko. Visu simts kilometru garumā neredzējām nevienu nesakoptu vietu. Tieši šādos braucienos visvairāk var izjust dabas skaistumu, jo īpaši ievziedu un ceriņu ziedēšanas laikā, katrā pagastā bija apstrādāti lauki. Daudzi dalībnieki piebiedrojās mums Bilskā un Blomē, kas deva vēl papildu pacilājumu un spēku tikt līdz finišam. Noslēgumā bijām saguruši, taču tik ļoti aizkustināja pūtēju orķestra dalībnieki baltos kreklos, kas mūs sagaidīja Jāņukalnā pie karoga. Ne jau šāds tāds pūtēju orķestris, bet Pētera Vilka vadītais. Tas bija gods,” savās atklāsmēs par piedzīvoto dalās I. Stīpniece.

Viesmīlīga uzņemšana esot bijusi katrā vietā, taču dalībnieku vidū visvairāk tika pieminēta Grundzāle. Par to patiess prieks Grundzāles pagasta pārvaldes vadītājai Aldai Zvejniecei, kura kopā ar Ilzi Ozoliņu Vienības brauciena dalībniekus cienāja ar pašu gatavotu auksto zupu. “Sagaidījām riteņbraucējus estrādē. Jutos pagodināta kaut uz brīdi satikt visus dalībniekus un aprunāties. Patīkami dzirdēt, ka viņi uzslavē mūsu pagastu par sakoptību un tīrību, jo ikdienā patiešām cenšamies, lai varētu dzīvot sakoptā vidē. Brauciena ideja ir laba un atbalstāma, tomēr ne visiem pa spēkam ir tik gara distance. No Grundzāles visu ceļu mēroja tikai viens iedzīvotājs – Māris Afanasjevs,” teic A. Zvejniece.

“Simtgades kontekstā viens no vispopulārākajiem un panākumiem bagātākajiem sporta veidiem Smiltenes novadā ir riteņbraukšana. Apceļojot novadu ar velosipēdu, ikviens varam būt lepns par savu dzimto vietu, dzīvesvietu, kur augt, attīstīties, mācīties, strādāt. Braucot pa priekšu kolonnai un redzot, kā priekšā braucošajā Jāņa un Andas Dingu automašīnā plīvo Latvijas un Smiltenes karogi, patiesi sajutu gandarījumu, prieku un lepnumu par to, ka šeit esam un dzīvojam,” emociju piesātināts ir Sporta pārvaldes vadītājs.

Viņš pateicas visiem pagastu pārvalžu vadītājiem un kultūras darbiniekiem, kuri savā brīvdienā veltīja laiku Vienības brauciena dalībniekiem, Dingu un Brakovsku ģimenei par nesavtīgo atbalstu un darbu, Kultūras pārvaldei un dalībniekiem, kas kopā šo dienu padarīja brīnišķīgu.

Sports