Launkalnē saņem pagasta pateicību

Tuvojoties gada izskaņai, pagasta pārvalde izteiks pateicību par ieguldījumu Launkalnes pagasta izaugsmē vairākiem iedzīvotājiem, zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem.

Daļa laureātu jau tika sumināti valsts svētku sarīkojumā Launkalnē, bet pārējos, kuri uz šo pasākumu neieradās, pagasta pārvaldnieks Māris Lazdiņš sveiks šonedēļ.

Pagasta pārvalde novērtējusi materiālo atbalstu, sadarbību un ieguldījumu pagasta izaugsmē, ko snieguši: zemnieku saimniecība (z/s) "Lejas Kleperi", z/s "Ezerlejas", Baiba un Mārtiņš Kveldes ar ģimeni no "Pumpuru" mājām, Normunds Vīksna (valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" Austrumvidzemes mežsaimniecības Silvas meža iecirkņa vadītājs), Aldis Liepiņš (Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecākais valsts vides inspektors), "Stora Enso Latvija" Launkalnes kokzāģētava, uzņēmumi "Graanul Invest", "Vudlande" un "Privātbūve".

Sports