Orientēšanās sacensībām “Miķeļdienas 22KP” – īpašs stāsts

29. septembrī pirmo reizi startēs orientēšanās sacensības “Miķeļdienas 22KP”. Tās notiks Smiltenes novada Silvā pie BMX trases izvēles distancē, un tajās aicināti piedalīties visi orientieristi, arī tie, kas par tādiem vēlas kļūt.

“Azimuta vasarai” jau sešas sezonas, “Azimuta 3-dienas” notikušas piecas reizes, Smiltenes supersprints ‒ četras, “Azimuta” ziemai nākamā būs otrā sezona, bet šīs sacensības notiks pirmo reizi, turklāt to organizatora Mārtiņa Mārča Leimaņa 22. dzimšanas dienā.

““Miķeļdienas 22 KP” būs apvidū, kur sacensības nav notikušas pēdējos 22 gadus. Tur pārsvarā ir skuju koku mežs, vietām ar pamežu, arī ar biezu. Daudz taciņu, ceļu un stigu. Daļā kartes lēzens mikroreljefs, gar Abula upi arī stāvas nogāzes, purvu un izcirtumu ļoti maz. Skrienamība no ļoti labas līdz pavisam grūtai uz tālākajiem kontrolpunktiem,” stāsta orientēšanās sacensību rīkotājs, galvenais tiesnesis M. M. Leimanis.

Dalībniekiem tiek piedāvātas trīs izvēles distances ‒ attiecīgi ar 22, 15 un 8 kontrolpunktiem. Orientēšanās sacensībām jāpiesakās tiešsaistē līdz 26. septembrim. Papildu informāciju var iegūt okazimuts.lv.


Uzziņai

Brīvais starts no pulksten 14 līdz 16. 

Kartes varēs iegūt no 13.30. 

Finišs līdz 17.30.

Apbalvošana pulksten 17.

Ar medaļām apbalvos pirmās trīs vietas ieguvējus visās sešās grupās, kuri būs finišējuši līdz 17.

Finišs no kontrolpunkta 96, kurš visiem jāapmeklē kā pēdējais.

Sacensību kārtība 

Tiek lietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident un SPORTident AIR+.

Startā vispirms jāizdzēš SI kartes atmiņa, to ievietojot ierīcē “Clear”.

Pēc tam SI karte jāievieto “Check”, kura pārbauda, vai idents ir nodzēsts, kā arī šī stacija aktivizē AIR+ tām SPORTident kartēm, kurām tas ir.

Brīvi izvēlētā laikā izdara starta atzīmi ierīcē “Starts”. Ja kādu no kontrolpunktiem apmeklē vairākas reizes, tas tiek ieskaitīts kā viens kontrolpunkts.

Finišējot dalībnieks izdara finiša atzīmi ierīcē “Finišs”.

Kontakta identiem atzīme tiek veikta, ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu, bezkontakta idents ir jāpietuvina stacijai, signāls, ka atzīme ir veikta, ir dzirdams identā, stacija signālu neizdara. Ja bezkontakta idents stacijas tuvumā neizdara signālu, tad atzīmēšanās ir jāveic, ievietojot identu stacijā un sagaidot no tās signālu.

Ja dalībnieks izstājas no distances vai arī ir pazaudējis SPORTident karti, obligāti ir jādodas pie finiša tiesneša un jāpaziņo par to.


Sports