Orientēšanās sacensību AZIMUTS 8. kārtas rezultāti

Noslēgusies 8. kārta orientēšanās sacensību seriālam "AZIMUTS VASARA 2018", kas notika Gulbenes novada, Sarkanajos kalnos.


VA Distance (1): 16 KP 5.500km

1.Ainārs Drozds             

2.Andris Lapiņš             

3.Māris Zeiļuks             

4.Uldis Velps               

5.Jānis Bormanis

6.Bruno Krēsliņš


V35 Distance (1): 16 KP 5.500km

1.Dagnis Kaņepe        

2.Māris Vabulnieks   

3.Jānis Riža              

4.Ilmārs Brikmanis   


SA Distance (2): 13 KP 4.200km

1.Zanda Stabiņa

2.Aiva Klepere  

3.Antra Ķikute  


V45 Distance (2): 13 KP 4.200km

1.Pēteris Kokarēvičš     

2.Vilnis Veļķeris          

3.Guntis Zīvers            

4.Jānis Lucāns          

5.Jānis Nulle            

6.Sarmis Āboliņš           

7.Viesturs Zaķis     


V55 Distance (2): 13 KP 4.200km

1.Māris Lapiņš      

2.Kārlis Magons    

3.Jānis Biezais   

4.Mārtiņš Latvers


V16 Distance (2): 13 KP 4.200km

1.Gustavs Galvans    


S35 Distance (2): 13 KP 4.200km


1.Dace Ikšele     

2.Inese Žīgure      

3.Elita Staune         


VB Distance (3): 10 KP 3.700km

1.Aldis Sebris      

2.Druvis Čakārnis      

3.Ģirts Pakalns        

4.Kalvis Punte     

5.Didzis Čakārnis  

6.Jānis Agapovs      

7.Ansis Rudzītis      

8.Gints Kukainis        


S45 Distance (3): 10 KP 3.700km

1.Līga Vabulniece  

2.Ilze Zariņa       

3.Līga Ābelniece       


V14 Distance (3): 10 KP 3.700km

1.Ansis Rudzītis


SB Distance (4): 10 KP 3.000km

1.Sindija Žīgure   

2.Elita Šulca    


S55 Distance (4): 10 KP 3.000km

1.Sarmīte Vlodare 


V65 Distance (4): 10 KP 3.000km

1.Gunārs Auseklis   

2.Juris Zaķis           

3.Agris Kronbergs


S65 Distance (5): 8 KP 2.300km

1.Andra Veita


S12 Distance (5): 8 KP 2.300km

1.Anete Stabiņa       

2.Keita Grīnberga 


V12 Distance (5): 8 KP 2.300km

1.Matīss Kalniņš  


SC Distance (5): 8 KP 2.300km

1.Dina Kaupe    

2.Baiba Gutāne   

3.Indra Gruģe    

4.Vineta Gutāne   

5.Elīna Āboltiņa   

6.Gunita Jēkabsone    

7.Laila Uiska  


VC Distance (5): 8 KP 2.300km

1.Atis Grīnbergs  

2.Jens Grabovskis     

3.Aigars Belorags   

4.Haralds Vīgants 


S10 Distance (6): 5 KP 1.900km

1.Kitija Abula   

2.Emīlija Punte   

3.Kristīne Rudzīte   

4.Emīlija Kukaine  


V10 Distance (6): 5 KP 1.900km

1.Emīls Tarass      

2.Pauls Grabovskis   

3.Toms Grabovskis       

4.Elmārs Lapiņš       

5.Dāvis Grabovskis     

6.Mārtiņš Kukainis    

7.Pēteris Nulle      

8.Jēkabs Krēsliņš    

9.Mairis Krēsliņš   

10.Arvīds Nulle    


RUN1 Distance (7)

1.Rubens Pāvils Šulcs 

2.Kitija Abula


RUN2 Distance (8)

1.Roberts Šulcs  

2.Anita Adukone


IZVĒLE

1.Māris Stabiņš  

2.Dace Miezīte    

3.Iveta Veļķere 

4.Agnija Caune 


#1 Distance (VA,V35,1): 16 KP 5.500km

1.Ainārs Drozds   

2.Andris Lapiņš     

3.Māris Zeiļuks   

4.Dagnis Kaņepe     

5.Māris Vabulnieks     

6.Jānis Riža          

7.Ilmārs Brikmanis    

8.Uldis Velps       

9.Jānis Bormanis     

10.Bruno Krēsliņš      


#2 Distance (SA,V45,V55,V16,S35,2): 13 KP 4.200km

1.Pēteris Kokarēvičš    

2.Vilnis Veļķeris         

3.Guntis Zīvers       

4.Māris Lapiņš          

5.Kārlis Magons   

6.Jānis Biezais    

7.Zanda Stabiņa     

8.Jānis Lucāns        

9.Jānis Nulle    

10.Dace Ikšele     

11.Inese Žīgure      

12.Aiva Klepere     

13.Sarmis Āboliņš   

14.Antra Ķikute     

15.Gustavs Galvans  

16.Viesturs Zaķis   

17.Mārtiņš Latvers 

18.Elita Staune


#3 Distance (VB,S45,S16,V14,3): 10 KP 3.700km

1.Aldis Sebris      

2.Druvis Čakārnis   

3.Ģirts Pakalns  

4.Kalvis Punte       

5.Didzis Čakārnis    

6.Jānis Agapovs     

7.Ansis Rudzītis  

8.Gints Kukainis     

9.Līga Vabulniece   

10.Ilze Zariņa     

11.Līga Ābelniece    

12.Ansis Rudzītis 


#4 Distance (SB,S55,V65,S14,4): 10 KP 3.000km

1.Gunārs Auseklis  

2.Juris Zaķis         

3.Agris Kronbergs    

4.Sarmīte Vlodare   

5.Sindija Žīgure   

6.Elita Šulca 


#5 Distance (S65,S12,V12,SC,VC,5): 8 KP 2.300km

 1.Atis Grīnbergs       

 2.Jens Grabovskis        

 3.Anete Stabiņa            

 4.Dina Kaupe               

 5.Matīss Kalniņš      

 6.Baiba Gutāne           

 7.Indra Gruģe             

 8.Vineta Gutāne           

 8.Aigars Belorags       

10.Elīna Āboltiņa      

11.Haralds Vīgants      

12.Gunita Jēkabsone    

13.Laila Uiska           

14.Keita Grīnberga    

15.Andra Veita 


#6 Distance (S10,V10,6): 5 KP 1.900km 

1.Emīls Tarass        

2.Kitija Abula            

3.Pauls Grabovskis       

4.Toms Grabovskis   

5.Emīlija Punte       

6.Kristīne Rudzīte     

7.Elmārs Lapiņš        

8.Dāvis Grabovskis   

9.Emīlija Kukaine  

10.Mārtiņš Kukainis     

11.Pēteris Nulle   

12.Jēkabs Krēsliņš      

13.Mairis Krēsliņš         

14.Arvīds Nulle


#7 Distance (RUN1): 1 KP

1.Rubens Pāvils Šulcs     

2.Kitija Abula


#8 Distance (RUN2): 1 KP

1.Roberts Šulcs     

2.Anita Adukone

Sports