Par valcēniešu veselīga dzīves veida uzturēšanu

Valkas dome pilsētas estrādē rīko tradicionālo sporta dienu "Atvadas vasarai". Tajā aicināti piedalīties Valkas iedzīvotāji, uzņēmumu, iestāžu darbinieki un jebkurš interesents.

 

Sporta diena notiks 23. augustā un sāksies pulksten 14.30. Līdz šim laikam jāreģistrējas visiem dalībniekiem. Atklāšanas parāde paredzēta pulksten 14.00.

 

 

Pasākumu organizē un vada Valkas dome, sporta darba speciāliste Nadežda Blūma, sacensību galvenais tiesnesis Andris Dainis, galvenais sekretārs Māris Koops, sekretāre Ineta Koopa un uzaicināti tiesneši. Par veselības stāvokli atbild pats sacensību dalībnieks.

 

Visi sacensību dalībnieki veido jauktas, kopīgas komandas pa nozarēm. Katra komanda sastāv no 15 dalībniekiem. To vada komandas kapteinis. Ja kādā nozarē dalībnieku ļoti daudz var veidot vairākas komandas. Katrs sacensību dalībnieks pārstāv tikai 1 komandu.

 

 

Komandas kapteiņa vadībā aicinātas parūpēties par savu vizuālo noformējumu. "Komandas mājas uzdevuma tēma ir "Katrs var būt olimpietis!". Tajā no visiem gaidīts atraktīvs priekšnesums," skaidro sacensību organizatore N. Blūma.

 

Sacensības notiks 10 sporta veidos. Katrā sporta veidā piedalās noteikts komandas dalībnieku skaits. Komandas vērtējumā tiks ieskaitīti astoņi labākie sporta veidi. Sacensībās paredzēts tikai komandu vērtējums. Visus noteikumus komandām tiesneši izskaidros sacensību vietā.

 

Basketbola soda metienos komandā piedalās 15 dalībnieki. Katrs izpilda trīs metienus. Zvaigžņu metienos komandā nepieciešami divi dalībnieki (sieviete un vīrietis). Stafetē "Pedeles biatlons" komandā jābūt diviem dalībniekiem (sievietei un vīrietim). Tautas bola komandā nepieciešamas sešas dalībnieces (tikai sievietes). Spēles ilgums 2x3 minūtes.

 

 

Kājas bumbas komandā piedalās seši dalībnieki ( tikai vīrieši). Volejbola komandā jābūt četriem dalībniekiem. Spēles ilgums - 2x5 minūtes. "Maisa stafetes" komandā paredzēti 15 dalībnieki.

 

Šautriņu mešanas komandā arī nepieciešami 15 dalībnieki. Katrs dalībnieks met trīs reizes. Uzvar komanda ar lielāko punktu summu. "Smagais golfs" - komandā seši dalībnieki( trīs sievietes un trīs vīrieši). Jautrības stafetes komandā paredzēti seši dalībnieki (trīs sievietes un trīs vīrieši).

 

Pulksten 19.00 notiks spēkavīru paraugdemonstrējumi, bet stundu vēlāk pēc rezultātu apkopošanas apbalvos labākos. Pēc tam - balle.

 

Katrā sporta veidā atsevišķi tiek noteikta komandas iegūta vieta. Kopvērtējumā vienāda punktu skaita gadījumā par uzvarētāju atzīs to komandu, kurai augstāka vieta jautrības stafetēs.

 

Apbalvo visos sporta veidos Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas visos sporta veidos apbalvos ar diplomiem un balvām.

 

Katrai komandai līdz 21. augustam jāiemaksā dalības maksa - 15 latu par komandu (SEB Bankas Smiltenes filiāles Valkas KAC Valkas pilsētas domes (Reģ.Nr.90000068820) ziedojuma kontā LV UNLA 0050001547244) un līdzi jāņem balva 15 latu vērtībā (vēlams vajadzībām atpūtas pasākumā). Sacensību dienā dalības maksa jāmaksā skaidrā naudā uz vietas.

 

Neskaidrību gadījumā visa veida informācija un atbildes uz jautājumiem par sporta dienu Valkā "Atvadas vasarai" pie N. Blūmas. Sporta dienas laikā darbosies bufete

 

Sports