Pēdējais sporta laureātu godināšanas pasākums Valkas rajona robežās

Pērnais bija olimpiskais gads, un ikviens sporta draugs līdzi juta ne tikai visiem Latvijas izlases dalībniekiem, bet arī Valkas rajona pārstāvim Gatim Smukulim. Daudz labu sasniegumu ir arī mūsu rajona sportistiem zemāka līmeņa sacensībās.

Fotoreportāžu skatīt šeit!

 

Lai sportā gūtu panākumus, nepieciešams labs treneris, laba veselība, sportiskā veiksme, sponsori un daudzas citas labvēlīgas sakritības.

 

Pēdējos gados vērtēšana kļuvusi objektīvākaRajona padomes priekšsēdētājs Uldis Birkenšteins pateicās visiem sportistiem par ieguldījumu panākumu kaldināšanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā.

 

 

"Diemžēl šis ir pēdējais sporta laureātu godināšanas pasākums šādā formātā, jo 6. jūnijā notiks jauno pašvaldību vēlēšanas un tad jau, visticamāk, katrs novads savus izcilniekus cildinās savas teritorijas robežās," pauž U. Birkenšteins.

 

 

Viņš ir gandarīts, ka pēdējos pāris gadus panākumu izvērtēšana ir kļuvusi objektīvāka, situācija ir mainījusies un domstarpību kļūst aizvien mazāk.

 

Rocība kļūst aizvien mazākaSmiltenes sporta dzīves vadītājs Guntars Markss "Ziemeļlatvijai" atzina, ka priecājoties par to, ka nominantu vidū ir tik daudz jauniešu un tas vieš cerību nākotnei. "Šī tendence iezīmējas ļoti skaidri. Pirms gadiem 10 laureātu vidū bija daudz vecāko paaudžu sportistu," pauž G. Markss.

 

 

Viņš ļoti vēlas, lai pēc pašvaldību reformas nepazustu sporta iestādes. Diemžēl šis gads ir iesācies ar skumju ziņu - treneru alga samazināta par 35 procentiem. Tas ir vairāk nekā citās izglītības iestādēs.

 

Arī treneris Leons Peļņa no Bilskas ir neziņā par nākotni. Bilskā pēc sporta zāles remonta audzēkņu skaits sporta pulciņos ir ievērojami audzis, taču rocība kļūst aizvien mazāka.

 

 

Viņš zina, ka Smiltenē ir mācību iestāde, kura vairs nespēj samaksāt īri par sporta zāles nomu. Audzēkņi vingro ārā un nav arī līdzekļu, lai nokļūtu sporta sacensībās. Par sporta laureāta pasākumu L. Peļņa izsakās atzīstami un cer, ka šī tradīcija novados nezudīs.

Sports