Piesakies “Azimuta” rudens maratonam

Ik gadu OK "Azimuts" rudens maratons ir gaidīts notikums gan vietējiem, gan citu novadu orientieristiem. Šoruden tas notiks 16. oktobrī pie Spiciera ezera, kas no Smiltenes centra atrodas aptuveni divuarpus kilometrus.

OK "Azimuts" vadītājs Aldis Lapiņš informē, ka iepriekšēja dalībnieku pieteikšanās ilgs līdz 12. oktobra pusnaktij. Lūdzams tos sūtīt Mārtiņam Mārcim Leimanim uz elektronisko pastu [email protected], norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, grupu, klubu un personīgā SI numuru. Pieteikties var arī, zvanot uz 28777099.

Rudens maratona apvidus ir ar labu un vidēju caurejamību, savukārt reljefs ar lielākām un mazākām formām, vietām sīkreljefs, regulārs stigu tīkls, arī ceļi un taciņas nav retums. Dalībniekuie vērībai, sacensībās varēs piedalīties šādās grupās: S/V12, S/V14, S/V18, 21E, 21A, 40, 50 un 60.

16. oktobrī visi "Azimuta" rudens maratona dalībnieki norises vietā aicināti ierasties un reģistrēties no pulksten 10.30 līdz 11.30. Brīvais starts no pulksten 11.30 līdz pat 13. Intervāls starp vienas distances dalībniekiem būs trīs minūtes, bet kontrollaikam distances veikšanai atvēlētas trīs stundas.

Tradicionāli sportistu vietas noteiks pēc distancē uzrādītā rezultāta. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā tiks apbalvoti ar organizatoru sarūpētajām dāvanām. Apbalvošana paredzēta aptuveni pulksten 16.

Sports