Sākusies pieteikšanās Smiltenes novada čempionātam volejbolā

Sākusies un līdz 8. decembrim turpināsies pieteikšanās Smiltenes novada čempionātam volejbolā 4 : 4.

"Šogad sacensības paredzēts organizēt pēc sabraukuma principa četrās kārtās. Pirmā kārta risināsies 11.12. Smiltenes sporta hallē, otrā jau 2012.g. 8.01. Variņu pamatskolā," informē sacensību organizators Guntars Markss.

Komandā var tikt pieteikti 6 dalībnieki, bet uz laukuma spēlē 4. Sīkāka informācija un pieteikšanās Smiltenes sporta centrā, vai pa telefonu 26460704.

2012. gada Smiltenes čempionāta volejbolā 4 : 4N O L I K U M S

Mērķis un uzdevumi:

1. Iesaistīt Smiltenes novada iedzīvotājus aktīvās, regulārās sporta nodarbībās;

2. Popularizēt volejbolu, kā vienu no populārākajiem sporta veidiem pasaulē.

3. Noskaidrot Smiltenes novada labākās volejbola komandas.

 

Laiks un vieta - sacensības risinās četrās kārtās sekojošās novada sporta zēlēs: Smiltenes pilsētas sporta halle, Variņu pamatskolas sporta zāle, Smiltenes Tehnikuma sporta halle. Sacensību pirmā kārta notiks 2011.g. 11. decembrī Smiltenes sporta hallē; otrā kārta - 2012.g. 8. janvārī Variņu pamatskolā. Spēles notiks atbilstoši apstiprinātam sacensību grafikam.

 

Organizatori - sacensības organizē Smiltenes sporta centrs, sadarbībā ar Smiltenes novada domi. Sacensību galvenais tiesnesis Andris Rieksts.

 

Dalībnieki un pieteikumi: sacensībās var piedalīties tikai Smiltenes novadā deklarētie vai strādājošie iedzīvotāji, vai arī tie, kuru ģimenes /vecāki/ ir deklarēti Smiltenes novadā. Vienā komandā var tikt pieteikti ne vairāk, kā seši dalībnieki. Komandas oficiālais pieteikums ir jāiesniedz sacensību sekretariātā līdz pirmās spēles sākumam; sacensību turpmākā laikā citi spēlētāji komandā spēlēt nedrīkst.

 

Sacensību sistēma: Sacensības risinās četrās kārtās. Spēļu sistēma un spēles ilgums tiks noteikta pēc pieteikto komandu skaita pirmajā kārtā. Pārējās kārtās spēļu sistēma paliek nemainīga. Kopvērtējumā tiek vērtētas katras komandas mazākā vietu summa trīs kārtās.

 

Noteikumi: Sacensības risinās pēc klasiskā volejbola noteikumiem, vienīgi uz laukuma ir 4 spēlētāji. Spēlētājs, kurš izpilda servi drīkst izpildīt uzbrukuma sitienu nepārkāpjot otro /3m/

līniju.

 

Pieteikšanās: Komandām līdz 8.11. ir jāveic iepriekšēja pieteikšanās Smiltenes sporta centrā; tel: 26460704

 

 

Tiesāšana - spēles pēc galvenā tiesneša norādes tiesā nespēlējošo komandu dalībnieki vai pārstāvji. Galvenajam tiesnesim ir tiesības nozīmēt neitrālu tiesnesi.

 

Dalības maksa - lai daļēji segtu sacensību organizatoriskos izdevumus komandām tiek noteikta dalības maksas Ls 5,- par katru sacensību kārtu.

 

 

Medicīna - Sacensību organizatori neness atbildību par sacensību laikā gūtajām traumām vai citiem negadījumiem.

 

Apbalvošana - Sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar piemiņas balvām.

Izmaiņas Nolikumā - jebkāda veida izmaiņas no Nolikumā minētā ir iespējamas tikai kopīgi vienojoties organizatoriem un ne mazāk, kā 75% sacensībās startējošo komandu pārstāvjiem.

  

Sports