Smiltenē norisināsies Baltijas mēroga sacensības airēšanas slalomā

10. un 11.maijā  jau trešo gadu Smiltenē norisināsies Latvijas kausa 2.posms airēšanas slalomā, kas reizē būs arī Baltijas mēroga sacensības, kurā piedalīsies atlēti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 

Sacensību trase, tāpat kā iepriekšējos gadus, tiek veidota  Abula upes posmā zem Tepera dambja līdz viesnīcas “Brūzis” tiltam. Piektdien, 10.maijā,  paredzēti oficiālie treniņbraucieni, bet pašas sacensības norisināsies 11.maijā. Lai nodrošinātu Abula upē sacensībām nepieciešamo ūdens līmeni, uz nobraucienu laikiem (10.maijā plkst. 17.50, 11.maijā plkst. 11.50 un 14.20) īslaicīgi tiks atvērti un aizvērti Tepera ezera hidrotehniskās būves ventiļi. 

Izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi, organizatori pastiprināti pievērsīs uzmanību dažādiem pasākuma norises riskiem, kontrolējot ūdenslīmeņa svārstības, hidrotehnisko būvju stāvokli, kā arī nodrošinot pēc pasākuma sanitāro caurplūdi upē.  Plānotās darbības ir saskaņotas ar Valsts vides dienesta Valmieras reģionālo vides pārvaldi, informēti Tepera ezera augštecē esošo dīķu, Smiltenes HES un Tiltleju HES īpašnieki. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, kā arī neaiztikt pasākuma laikā uzstādīto aprīkojumu. Jautājumu gadījumā var sazināties ar Smiltenes novada Sporta pārvaldi, vai par konstatētajām  nekārtībām ziņot Smiltenes novada Pašvaldības policijai (tālrunis: 28659933). 

Jāatzīmē, ka atjaunot senās laivošanas tradīcijas pa Abulu kļuva iespējams, jo pirms vairākiem gadiem tika rekonstruēta Tepera ezera hidrotehniskā būve,  veikta  ventiļu (aizbīdņu) nomaiņa un ventiļu izplūdes konstrukciju pārbūve. Tāpat jāpiemin, ka uz Abula upes izveidotā ezeru kaskāde, kurā ietilpst - Tepera ezers, Vidusezers, Tiltlejas ezers un citi uzstādinājumi, ir mākslīgi veidotas ūdenskrātuves, kuru līmeņa regulēšanu veic ar cilvēka radītām hidrotehniskajām būvēm – aizsprostiem, ventiļiem, pārgāznēm, meniķiem, u.c., un dabīga upes notece ar dabīgām ūdens svārstībām (pavasara pali, u.c.) šajā posmā nav iespējama.

Sacensību mērķis ir popularizēt airēšanas slalomu un aktīvu, veselīgu dzīvesveidu,  noskaidrot spēcīgākos Latvijas un Baltijas atlētus. Sacensības organizē Vidzemes sporta asociācija, pasākumu atbalsta Smiltenes novada dome un Smiltenes novada Sporta pārvalde.  Aicinām ikvienu interesentu nākt vērot un atbalstīt sportistus šajās sacensībās!

Sports