Smiltenes slēpotāji piedalās Vanagkalna slēpošanas festivālā

Jaunpiebalgas pagasta Vanagkalna slēpošanas festivāla galvenajam notikumam 15+ km distancei (īstenībā 17,7 km) brīvajā stilā starts tika dots 10. Februārī 11.00.

Uz Vanagkalnu devās arī kupls pulciņš Smiltenes novada slēpotāju. 

Slēpotājiem viegli neklājās , jo atkusnī slēpju sagatavošanā jāiegulda ievērojami līdzekļi, laiks un prasmes. Pļavās valdīja spēcīgs pretvējš. Nebija viegli ar to cīnīties.

Rezultāti:

S10 Kitija Abula 3.vieta. Grundzāles pamatskola  (3 dalībnieces)

S11-12 Anete Stabiņa 5. vieta un Elīna Bačka abas Grundzāles pamatskola  8. vieta. (8 dalībnieces)

S15-17 Anete Anna Strazdiņa Grundzāles pamatskola 2. vieta ( 5 dalībnieces)

S18-23 Elīna Lanka Smiltene 4. Vieta (6 dalībnieces)

V15-17 Ronalds Kalniņš 6. vieta un  Renārs Kļaviņš abi Grundzāles pamatskola 7. vieta  (13 dalībnieki)

V 40-49 Andris Lanka Smiltene 13. vieta un Intars Kalvītis Smiltene 23. vieta (32 dalībnieki) 

V 50-59 Pēteris Kokarēvičs Branti – 5. vieta un Māris Stabiņš Grundzāle 9. vieta (20 dalībnieki)

V 60-69 Aldis Lapiņš Smiltene- OK Azimuts 4. vieta. (7 dalībnieki)

V 70+ Kronbergs Agris Variņi 3. vieta (5 dalībnieki)


Sports