Smiltenes sporta svētkos vairāki jaunumi

Jau sestdien, 25. augustā, notiks ikgadējie “Smiltenes novada sporta svētki 2018”, kuri tradicionāli visus iepriekšējos gadus ir norisinājušies kādā no novada sporta bāzēm, šovasar sporta svētki atgriežas Smiltenē un notiks sporta kompleksā pie Tepera ezera. 

Smiltenes novada pašvaldība un Sporta pārvalde aicina laiku pavadīt sportiskā un draudzīgā atmosfērā uzņēmumus, organizācijas, iestādes un fiziskas personas, veidojot savas komandas, lai sacenstos par šā gada sportiskākās komandas titulu. 

“Sporta svētku galvenais motīvs ir saliedēt komandas kopīgām sportiskām aktivitātēm. Taču šīs aktivitātes atšķirsies no klasiskajiem sporta veidiem, kas pasākumu padara aizraujošu. Tas nebūs vieglāk, toties interesantāk un pavisam noteikti liks aizmirsties no ikdienas. Katru gadu kaut ko pamainām, lai sporta svētkus padarītu aizraujošākus. Piemēram, Smiltenē strauji attīstās supošana, tāpēc sadarbībā ar “SUP House” būs aktivitātes uz SUP dēļiem. Lai nedominētu tikai fiziskie dotumu, bet arī prāts, būs jāspēlē novuss, bet ne tā tradicionālajā izpratnē,” laikrakstam stāsta Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Guntars Markss.

Šogad sacensību programmā komandām iekļauti astoņi sporta veidi: “Supu stafete”, “Vorteksu beisbols”, šķēršļu josla, futbola biatlons, riteņbraukšana “Tandēms”, barjerotā tāllēkšana, “Bolta sprints”, novuss, kuri būs jāveic ar netradicionālu pieeju, tāpēc svarīga būs komandas saliedētība, dalībnieku precizitāte un ātrums. 

Īpašs jaunums pasākumā, kas ir iespējams pateicoties Smiltenes novada pašvaldības īstenotajam projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”, būs  individuālās-ģimeņu sporta aktivitātes. Programmā iekļauta tāllēkšana, 100 metru skrējiens, futbola šķēršļu josla, bumbiņas mešana mērķī. Individuālo dalībnieku starti tiks vērtēti deviņās vecuma grupās. “Komandu dalībniekiem parasti līdzi atbraukušas ģimenes un bērni. Iepriekšējos gados nereti viņi jautā, kur var iesaistīties. Šoreiz būs tāda iespēja, ikviens ‒ gan līdzbraucējs, gan Smiltenes novada iedzīvotājs ‒ jau no pirmsskolas vecuma ir aicināts savus spēkus izmēģināt tradicionālākās distancēs. Ģimeņu distancēs atšķirībā no citiem pasākumiem ļaujam piedalīties māsām un brāļiem, mammai ar bērniem. Nav obligāti jābūt tētim, mammai un bērniem,” atklāj G. Markss.

Svarīgi zināt, ka Smiltenes novada sporta svētku svinīgā atklāšana stadionā būs pulksten 10, sacensību sākums pulksten 10.30.


Uzziņai: Smiltenes sporta svētku nosacījumi komandām: 

  • vienā komandā var pieteikt 14 dalībniekus (minimālais dalībnieku skaits – 12); 
  • sacensību laikā komandā citus dalībniekus iekļaut nedrīkst; 
  • komandas savā starpā sacenšas 8 sporta veidos; 
  • katra komanda sporta attiecīgos sporta veidus veic saskaņā ar organizatoru izstrādāto grafiku, ja komanda kavē ierašanos attiecīgā sporta veida norises vietā vairāk par piecām minūtēm – tai var tikts piešķirts vai nu zaudējums (spēlē), vai arī komanda attiecīgajā sporta veidā tiek diskvalificēta; 
  • katrā sporta veidā, komanda saņem punktus atbilstoši izcīnītai vietai, ja vietas tiek dalītas;
  • komandu vērtējumā tiek vērtēta mazākā izcīnīto vietu summa visos sporta veidos, ja divām vai vairāk komandām rezultāti ir vienādi – augstāku vietu iegūst komanda, kas izcīnījusi labāku vietu Vorteksu beisbolā; 
  • ja kādā no sporta veidiem komanda neveic distanci līdz galam, izstājas vai tiek diskvalificēta, tad attiecīgajā sporta veidā komanda saņem pēdējai vietai atbilstošu punktu skaitu. Ja tas notiek atkārtoti, tad komanda par attiecīgo vietu punktus vairāk nesaņem un kopvērtējumā tiek vērtēta pēc komandām, kuras saņēmušas punktus visos 8 sporta veidos; 
  • ikviens sacensību dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, apliecinot to ar savu parakstu


20180810-1206-smiltenes-sporta-svetki-20

Sports