Sporta skolotāji smeļas pieredzi Cēsu rajonā

Valkas rajona sporta skolotāji jau pērn ieplānoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Cēsu rajonu, taču diemžēl tas pārklājās ar pēc tam izsludinātajiem kursiem sporta skolotājiem. Katrs pats izlēma, kas viņam ir prioritārs.

 

 

Pirmā pietura Cēsu rajonā bija Priekuļu lauksaimniecības tehnikums, kur valcēniešus sagaidīja sporta organizators Andris Siksnis un iepazīstināja ar sporta bāzi, darba apstākļiem un mācību iestādes 700 audzēkņu attieksmi pret sportu.

 

Skolas muzejā ir daudz ar sportu saistītu eksponātu, piemēram, par valstī pazīstamiem sportistiem Kristeru Serģi, Arti Rasmani, brāļiem Daideriem un citiem. Pēc tam pedagogi steidzās apskatīt Cēsu biatlona centru, kur viesus pieņēma valcēnieša Aiņa Blūma brālis Māris. Pēc centra apskates viņš ciemiņus aicināja tur paslēpot ziemā.

 

Nākamā pieturas vieta bija Cēsu pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skola, kurā metodiķis ir bijušais Smiltenes vidusskolas audzēknis Juris Kreilis. Valkas rajona skolotājus visvairāk interesēja sacensību organizēšanas, tiesāšanas un citi aspekti. Drabešu internātpamatskolā sporta pedagogus uzņēma 2006. gadā par labāko sporta skolotāju valstī atzītais Austris Āboliņš.

 

 

 Valkas rajona sporta skolas metodiķis Ādolfs Bondars atzina, ka tikšanās ar viņu faktiski bija galvenais brauciena mērķis, jo tieši darbs lauku skolā sporta pedagogiem parasti ir vissarežģītākais.

 

 

Valkas rajona skolotāji pārliecinājās, ka šis skolotājs strādā ar milzu enerģiju, izdomu, atjautību un principialitāti. Viņš aizvien meklē jaunumus metodikā, smeļas informāciju Krievijā, ASV, Lielbritānijas un citu valstu izdevumos, paņemot sev noderīgāko. A. Āboliņš ir izstrādājis vērtēšanas sistēmu sportā, izliekot tikai trīs vai četras atzīmes gadā, kas faktiski ir daudzu kritēriju summēšana - teorija, iemaņas, stundu apmeklējums, piedalīšanās sacensībās un sasniegtie rezultāti. Savas pieredzes izklāstam viņš veltīja gandrīz trīs stundas. Valkas rajona sporta skolotāji izteica vēlēšanos šādus mācību braucienus organizēt katru gadu.

Sports