Uzvar Ziemeļvidzemes virsmežniecības komanda

Valkas un Smiltenes mežinieki apliecina, ka ir zinošākie valstīLai paaugstinātu meža darbinieku profesionālo zināšanu līmeni un saglabātu sportiskās tradīcijas, Valsts meža dienesta darbinieki jau 17. reizi pulcējās kopā savās ikgadējās profesionālajās sacensībās.

Šogad sacensības notika mežā pie Rušona ezera Preiļu rajonā.

Spēkiem un zināšanām mērojās mežsargi, mežziņi un arī virsmežniecību administrāciju darbinieki, pavisam kopā apmēram 550 dalībnieku. Viņiem bija jāuzrāda gan labas teorētiskās zināšanas, gan arī praktiskās darba iemaņas mežā.

Kopvērtējumā Ziemeļvidzemes komanda izcīnīja 1.vietu.

Mežniecību komandas profesionālajā meistarībā sacentās 250 ha lielā meža platībā, kurā orientējoties pēc kartogrāfiskā materiāla, bija jāapmeklē 11 kontrolpunkti, kur jāveic noteikti darbi - koku, krūmu sugu noteikšana, mežaudzes inventarizācijas rādītāju noteikšana, meža atjaunošanas izvērtēšana, meža kaitēkļu un slimību noteikšana, meža augšanas apstākļu tipu noteikšana un citi profesionāla rakstura jautājumi, kā arī jāatbild uz teorētiskajiem jautājumiem.

Ziemeļvidzemes virsmežniecības komandu pārstāvēja Valkas mežniecības mežzinis Jānis Jaunslavietis, mežziņa vietnieks Agnis Birkavs un Smiltenes mežniecības mežsargs Ivars Pētersons. Komanda ieguva 1. vietu.

Mežziņi un mežsargi sacentās stafetē, kurā bija jārisina gan teorētiski, gan praktiski uzdevumi. "Komandas dalībnieki parādīja savas zināšanas, darbojoties ar mērinstrumentiem, biroja piederumiem un tehniku, ugunsdzēsības inventāru un tehniku," stāsta Ziemeļvidzemes virsmežniecības virsmežziņa vietnieks Māris Sestulis.

Teorētisko uzdevumu risināšanā bija jāuzrāda zināšanas dendraloģijā, meža ugunsdzēsības, meža un medību likumdošanas jautājumos. Sacensībās pavisam piedalījās 20 komandas.

Valkas mežniecības mežziņa vietnieks A. Birkavs "Ziemeļlatvijai" atzīst, ka jautājumi bija sarežģīti, turklāt komandas vērtējumu izšķīra katra dalībnieka individuālais sniegums.

Virsmežniecības centra darbiniekiem arī vajadzēja atbildēt uz teorētiskajiem jautājumiem - gan par darba un medību likumdošanu, gan finansēm, gan meža ugunsapsardzību, gan mežsaimniecību, un komandām bija jārāda savas prasmes praktisku uzdevumu veikšanā.

Virsmežniecības komandā startēja virsmežziņa vietnieks Mārtiņš Līdums, inženieri Jānis Ročāns un Kaspars Beriņš.

Divi sacensību veidi ir īpaši, kas strādājot mežā, ir vitāli nepieciešami - šaušana un orientēšanās.

Ja nemāk orientēties mežā, tad darbinieks nevar strādāt meža dienestā. Orientēšanās sacensības notika četrās vecuma grupās, komanda izcīnīja 3.vietu. Tajā startēja mežziņa vietniece Inga Lūsa, mežsargi Jānis Biezais un Aivars Radziņš.

Sacensības šaušanā notika pa lidojošiem un stāvošiem mērķiem. Katrā komandā startēja divi dalībnieki. Ziemeļvidzemes virsmežniecības komandā šāva mežsargs Guntis Skrastiņš (individuālajā vērtējumā ieguva 1. vietu) un inženieris Druvis Melderis.

Tāpat neizpalika arī tādi, starp meža dienesta darbiniekiem iecienīti sporta veidi, kā meža volejbols un tautas bumba. Tautas bumbas komandā spēlēja un 4. vietu ieguva mežsardzes Daina Šteinberga, Ginta Mihailova, Inga Endzele, inženieres Janeta Vaļģe un Anita Krūze.

Arī volejbola komanda izcīnīja 4.vietu, tās sastāvā spēlēja mežsargs Ivo Līvs, mežzinis Jānis Renga, mežsargs Harijs Vītols un inženieris Jānis Vāvere.

Sports