Valkā: Katram bērnam jāatrod sava vieta

Nu jau otro mēnesi Valkas pamatskolā divas skolēnu grupas trenējas florbolā pie Vidzemē pazīstamā pedagoga Daiņa Ābola. Šķiet, ka rasta abpusēja sapratne gan starp skolēniem, gan treneri, par kuru bērni izsakās visnotaļ cildinoši.

Tiesa, līgums vēl nav noslēgts. Skolēnu vecāki var atmaksāt tikai daļu no nepieciešamās summas, tas ir simboliskas algas apmērā. Nupat notika jauno florbolistu vecāku sapulce, kurā nolēma lūgt palīdzību domei transporta izdevumu apmaksai trenerim. Vecāku aktivitāšu koordināciju un dokumentācijas kārtošanu ir uzņēmusies Rudīte Gromule. Viņa ir nobažījusies par to, ka gadījumā, ja vecākiem būs jāsedz visi izdevumi, tad daudzi aizies un treniņgrupas izjuks. Valkas domes Izglītības nodaļas vadītāja Līga Veinberga ir optimistiska un domā, ka "viss notiks". Nākamās nedēļas sākumā domes sporta un finanšu komiteja izskatīs vecāku vēstuli ar ierosinājumu par līdzekļu piešķiršanu degvielai pirmajiem diviem mēnešiem. L. Veinberga paredz, ka nekādām problēmām nevajadzētu rasties, jo prasītā summa nav liela. Viņa domā, ka audzēkņu skaits palielināsies un situācija stabilizēsies. Talantīgajiem būs īpašas iespējasJautāts par pirmā darba mēneša iespaidiem Valkā, treneris vispirms akcentēja, ka tā nav grupa, kurā veic labāko bērnu atlasi. "Ja man būtu jāveic atlase, tad no 20 bērniem palikti tikai pieci. Rodas jautājums - ko darīs pārējie 15? Te vairāk jārunā par interešu pulciņu, kurā var piedalīties dažāda vecuma skolēni ar un bez talanta, zēni un meitenes," skaidro D. Ābols. Viņam ir iespējas palīdzēt talantīgiem florbolistam virzīties tālāk un spēlēt lielākās sacensībās. Savukārt, tie, kuriem šajā sporta veidā nav īpašu dotumu, var justies līdzvērtīgi, piemēram, augumā garākiem vienaudžiem basketbolā vai volejbolā.Treneris ļoti vēlas, lai pieaugušajiem nevajadzētu plēsties bērnu dēļ. Futbolistiem vai volejbolistiem nevajadzētu satraukties, ka kāds nokļūs florbolā. Bērniem ir jābūt daudzpusīgiem un jāizmēģina viss, līdz atradīs savu īsto vietu. "Vidzemē ir rajoni, kur dominē tikai viens sporta veids un bērns par citiem tā arī neuzzina. Protams, sporta veids no tā iegūst, bet ne jau bērns," nešaubās treneris. Viņš priecājas, ka Valkā ir izvēles iespējas un viens no sporta veidiem ir arī florbols. Ikviens bērns var lepoties, ka viņa dzimtajā vietā ir ko darīt.

Pats nozīmīgākais - dienas režīmsD. Ābols ir pārliecināts, ka valdībai jārūpējas par jaunatnes sporta attīstību un tad nevajadzēs tik daudz rehabilitācijas centru. Treneris priecājas par pamatskolas sporta zāles grīdas segumu, kas ir visnotaļ piemērots tieši florbolam. Viņš zina, ka ir rajoni, kuros situācija ir daudz sliktāka.Pirmajā sapulcē, kad treneris tikās ar skolēnu vecākiem, viņš runāja par vecāku līdzdalības nozīmīgumu. D. Ābols uzskata, ka vecāku galvenais uzdevums ir iemācīt bērnam dienas režīmu - kad mācīties, trenēties, atpūsties, skatīties televizoru, darboties pie datora un tā joprojām. Tiklīdz šīs lietas atstāj pašplūsmā, bērna izaugsme parasti apstājas un viņš pamet vienu nodarbi pēc otras. Vecāku uzdevums nav tikai skolas sapulču apmeklēšana. Treneris allaž ar prieku uzklausīs ikviena bērna vecākus, atbildēs uz viņu jautājumiem. Treneris nekad neteiks, ka vecākiem ir supertalantīgs bērns. "Es pateikšu, ka malacis, cīnās, bet vēl ir švakiņš. No tā nevajag kaunēties un jāuzņem kā normāla situācija. Es vecākus aicinu palīdzēt bērnus motivēt aizvien nopietnākam darbam neatkarīgi no sporta veida," stāsta florbola speciālists.

Sports