Valkas novada skriešanas seriāls „Optimists” – „Pavasaris 2011” I kārta

Šodien, 14.aprīlī no plkst.15.00 - plkst.18.30 notiks ikgadējā Valkas novada skriešanas seriāla „Optimists" - „Pavasaris 2011" pirmā kārta, kurā var piedalīties ikviens aktīvās atpūtas cienītājs, neatkarīgi no vecuma, dzīves un darba vietas. Seriāla norises vieta ir Valkā, mežā pie brīvdabas estrādes, pa 1 km garu marķētu apli.

Skrējienu seriāls tradicionāli notiek 6 pavasara un 6 rudens kārtās. „Optimista" turpmākās kārtās būs 21.un 28.aprīlī, 5., 12.un 19.maijā.

Šis skriešanas seriāls notiek jau no 1986.gada. „Optimistā" piedalās skrējēji 9 vecuma grupās - gan sievietes, gan vīrieši. Nūjotāji startē tautas grupā.

Nosakot uzvarētājus, summē piecus labākos rezultātus. Atsevišķi tiek vērtētas arī ģimeņu komandas. 1. - 3.vietu ieguvēji pa vecuma grupām tiks apbalvoti ar balvām. Dalībnieki, kuri nostartēs vismaz 5 kārtās pavasarī un vismaz 5 kārtās rudenī, piedalīsies galvenās balvas - dāvanu kartes (sporta inventāra iegādei) izlozē.

Sacensības rīko ar mērķi - radīt iespēju ikvienam Valkas novada iedzīvotājam iesaistīties skriešanas nodarbībās, lai stiprinātu veselību un dotu iespēju ģimenēm aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Laipni aicināti visi aktīvās atpūtas cienītāji!

Sports