Valmierā veidos Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centru

Ceturtdien, 21. jūlijā, Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē deputāti nolēma atbalstīt Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centra izveidi Valmierā.

Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs darbību uzsāks šā gada 1. augustā kā Valmieras Izglītības pārvaldes struktūrvienība, tas atradīsies Valmieras pamatskolas telpās (L.Paegles iela 40A). Centrs tiks izveidots Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" ietvaros.

Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja Inga Zariņa-Bojāre informē, ka Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs pildīs līdzšinējās Valmieras pilsētas pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas funkcijas, sniedzot savus pakalpojumus plašākam reģionam.

Tāpat centra speciālisti veiks metodisko un konsultatīvo darbību izglītības iestādēs, nodrošinot izglītības atbalsta sistēmas funkciju īstenošanu, piemēram, sniegs atzinumus izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, veicinās un pilnveidos sadarbību ar ģimenes ārstiem, sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm un sabiedriskajām organizācijām, kā arī izvērtēs izglītojamo spējas un attīstības līmeni. Centra speciālistu darba pienākumos ietilps arī izglītības iestāžu konsultēšana par izglītības iespēju nodrošināšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā strādās vadītājs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs un sekretārs. Centra darbības nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi tiks segti no Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) un Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centra darbības reģionā ietilpst Valmieras pilsēta, Alojas, Amatas, Ādažu, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Garkalnes, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Krimuldas, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, Mālpils, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Smiltenes, Stopiņu, Valkas un Vecpiebalgas novads.

Sports