Veterānu sports: Izvērtē savu darbu

Lielajā ģildē Rīgā notika Latvijas sporta veterānu (senioru) savienības 18. atskaišu - vēlēšanu konference. Tajā piedalījās arī Valkas rajona veterānu sporta dzīves organizators un organizācijas viceprezidents Maksis Stepītis.

 

Pēc prezidenta Daumanta Znatnaja uzstāšanās, revīzijas un mandātu komisijas ziņojuma debatēs uzstājās 14 konferences dalībnieki.

 

Aizklāti balsojot, atkārtoti par LSVS prezidentu ievēlēja D. Znatnaju, kā arī 12 valdes locekļus, četrus valdes locekļu kandidātus un revīzijas komisiju. Savus vietniekus prezidents izvēlēsies pirmajā valdes sēdē. M. Stepītis kopā ar D. Znatnaju vadīja konferences darbu.

 

Pēc konferences turpat notika LSVS 12. salidojums, kurā vispirms visus iepazīstināja ar jauno valdi, bet pēc tam notika 45. sporta spēļu uzvarētāju apbalvošana ar kausiem un diplomiem.

 

 

Par izcīnītajām medaļām pasaules, Eiropas veterānu čempionātos un Eiropas pirmajās senioru sporta spēlēs ar LSVS 2008. gada sporta laureāta medaļām apbalvoja 189 cilvēkus. Pasniedza arī 3. pakāpes medaļas "Sporta slava" un "Goda zīme" un citus nozīmīgus apbalvojumus veterānu sporta dzīves organizatoriem. Goda diplomu saņēma arī M. Stepītis.

Sports