Jubileju svin Smiltenes pagasta “Smiltesele” 1

 Aizvadītajā sestdienā piecu gadu jubileju svinēja Smiltenes pagasta Eiropas senioru deju kopa “Smiltesele”, ko vada Ženija Daudziete.Koncertā uzstājās gan jubilāres, gan viesi, arī senioru deju kopas: “Papardes” (Blomes pagasts), “Vijolītes” (Vijciema pagasts) un “Madaras” (Strenči), ko vada Ž. Daudziete, Brantu pagasta senioru deju kopa “Vējiem līdzi” (vadītāja Ausma Laganovska) un  biedrības “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” senioru deju kolektīvs “Pīlādzītis” (Raita Linde).  

Komentāri 1

Hobiji