Nāc Valkā dejot un dziedāt!

Valkas pilsētas kultūras nama tautisko deju kopa „Aija” aicina jaunus dalībniekus! Īpaši gaidīti puiši un vīri! Mēģinājumi notiek katru trešdienu no plkst.19.30.

Papildus informāciju var iegūt, zvanot pa telefonu 29440558 kultūras metodiķei Līgai Pandalonei. Arī sieviešu koris „Ancora” (mākslinieciskā vadītāja Liene Skruode) aicina dziedātājas visās balsu grupās.  Mēģinājumi – trešdienās no plkst.19.00. Pieteikties pa telefonu 29630455 Lienei.

Šovasar Rīgā notiks XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki. Lai gan pašdarbības kolektīvi jau cītīgi gatavo svētku repertuāru, joprojām ir iespēja pievienoties dziedātāju vai dejotāju pulkam un kļūt par svētku dalībnieku.

Hobiji