Tautas lietišķās mākslas studija “Smiltene” aicina

Tautas lietišķās mākslas studija “Smiltene”

Uzņem jaunus dalībniekus

Pirmā tikšanās 16. oktobrī 18:00 Atmodas ielā 2.

Dalībniekiem ar pieredzi  dodam iespēju:

v  piedalīties dažāda mēroga izstādēs,


v  projektos,


v  izglītojošos pasākumos,


v  ņemt dalību pieredzes apmaiņā,


v  aust dažādu veidu audumus.


 

Dalībniekiem bez vai ar minimālām priekšzināšanām aušanā

Aušanas pulciņš iesācējiem

v  Steļļu iepazīšana


v  Audumu veidi un to atrisinājumi


v  Aužamie materiāli


v  Auduma aprēķināšana


v  Steļļu iekārtošana


v  Audumu tehnikas


v  Kompozīcija lietišķajā mākslā.


Vadītāja Liene Strazdiņa

mob. tel. 25455507


Hobiji