Uz Meteņu danču vakaru Valkā aicina folkloras deju kopa „Sudmaliņas"

Otrdien, 12. februārī plkst.19.00 uz Meteņu danču vakaru Valkas pilsētas kultūras namā aicina folkloras deju kopa „Sudmaliņas ”.

 Kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši jau izsenis svinējuši Meteņus. Citviet to dēvē arī par Vastlāvi, Lastavāgu, Miesmeti, Miezmežu dienu. Pēc laika apstākļiem Meteņos sprieda par gaidāmo laiku. Lūk, daži ticējumi: ja Metenī vējains laiks – būs auksts pavasaris, ja Metenī uz jumtiem ir sniegs – vasarā būs daudz ogu un sēņu, ja Metenī sauss laiks – būs ražīgs gads, ja Metenī snieg vai līst – būs bagāts ogu gads.

Meteni visi vienmēr gaida ar prieku, jo šajā dienā jābrauc no kalna ar ragaviņām, lai augtu gari lini. Līdz ar Meteni beidzas budēļos iešana. Protams, ka Meteņdienas vakarā arī jādzied un jādanco. 

Lai iepazītos ar latviešu tautas tradicionālās kultūras vērtību –  tautas dančiem , 12. februārī mazi un lieli aicināti uz Meteņu danču vakaru Valkas pilsētas kultūras namā. „Pulkā nāc, dancot sāc! Kopsim mūsu senču tradīcijas un turēsim tās godā un cieņā!”, aicina pasākuma idejas autore, folkloras deju kopas „Sudmaliņas” vadītāja Skaidra Smeltere. Dalībnieki aicināti ierasties labā omā, līdzi ņemot piemērotus deju apavus.

Ieeja uz danču vakaru – bez maksas.

Hobiji