Bauskas pusē gatavojas vimbu sezonai

Raksturīgā pavasara sagaidīšana garos zābakos kājās Lielupes, Mūsas vai Mēmeles krastos ar makšķeri rokās arī šopavasar neies secen.

Bauskas mednieku makšķernieku biedrība (BMMB), tāpat kā jau vairāk kā desmit iepriekšējās sezonas, no 1. aprīļa līdz 16. maijam Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos, kas atrodas Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novadu administratīvajās teritorijās organizē vimbu licencēto makšķerēšanu.

    Šogad biedrība, atbilstoši pastāvošai likumdošanas kārtībai, gatavošanos sezonai uzsāka jau gada sākumā, jo licencētās makšķerēšanas organizēšana saistīta ar nolikuma izstrādāšanu, saskaņošanu četrās pašvaldības un piecās vides un zivsaimniecības institūcijās. Jāatzīst, ka šī procesa birokrātijas labirinti ir tik gari, ka trīs mēnešos tik tikko var spēt tos izstaigāt. Līdz sezonas sākumam vēl jāsagaida pašvaldību saistošos noteikumus, kas apstiprinātu vimbu licencētās makšķerēšanas nolikumu un tad jau viss ies vaļā! Jaunais nolikums gatavots uz trīs nākamiem gadiem, kur licencētā makšķerēšana ir noteikta:

- Lielupē no abiem krastiem posmā no Staļģenes (Emburgas) tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai, izņemot upes posmu kreisā krastā no karjera „Zaķi” līdz Bauskas pilsētas robežai;

- Mēmelē no labā krasta posmā no Mūsas un Mēmeles satekas augšup pret straumi līdz gājēju tiltam Bauskā;

- Mūsā no kreisā krasta posmā no Mūsas un Mēmeles satekas augšup pret straumi līdz tiltam pie sporta kompleksa „Mūsa” un no labā krasta posmā, no šosejas tilta pāri Mūsai augšup pret straumi līdz tiltam pie autosporta kompleksa “Mūsa”.

Tāpat kā iepriekš, licences Bauskā varēs iegādāties BMMB un makšķernieku veikalos. Šogad licences pārdos arī degvielas uzpildes stacijā Staļģenē.

Bauskas mednieku makšķernieku biedrībā no 15. marta plkst. 7.00 personas līdz 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem, invalīdi un politiski represētas personas, BMMB biedri un licencētai makšķerēšanai pieguļošo upju krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, uzrādot pašvaldības izziņu, kā arī vietējo pašvaldību, kuru teritorijās notiek licencētā makšķerēšana, maznodrošinātie iedzīvotāji, uzrādot trūcīgās personas izziņu, ir tiesīgas iegādāties licences ar atlaidi.

Ar ko jaunā licencētās makšķerēšanas kārtība atšķirsies no iepriekšējos gados piekoptās? – Atšķirības ir nelielas, taču būtu nepieciešams atgādināt būtiskākos nosacījumus, kurus ievērojot, ar makšķeri pie ūdeņiem jums neradīsies problēmas saskarē ar vides inspektoriem, policiju, zemessardzi vai licencētās makšķerēšanas organizatoriem:

  • Makšķerēšana no 1.aprīļa līdz 14.aprīlim atļauta no krasta vai ar iebrišanu ūdenī, bet no 15.aprīļa līdz 16.maijam tikai no krasta, bez iebrišanas ūdenī;
  • Makšķerēt atļauts tikai gaišā diennakts laikā trešdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās;
  • Makšķerēšanas rīki - viena pludiņmakšķere vai viena gruntsmakšķere;
  • Izmantojot vienu licenci dienā, atļauts iegūt un paturēt 8 vimbas;
  • Katram makšķerniekam jābūt ūdenī iemērktam individuālam loma tīkliņam, kurā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 8 vimbas un citas zivis pēc skaita un apjoma saskaņā ar vispārējiem makšķerēšanas noteikumiem;
  • Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu ir jābūt klāt licencei, kā arī makšķerēšanas kartei.

 BMMB visiem copmaņiem novēl gūt daudz prieka saskarē ar ūdeņiem. Aicina būt savstarpēji pieklājīgiem un paklausīgiem attiecībā ar krastu zemju īpašnieku likumīgajām prasībām. Pie ūdeņiem pārvietoties tikai 10 m tauvas joslā un ņemt vērā, ka visiem publisko ūdeņu krastiem ir īpašnieki. Tāpēc bez zemes īpašnieku atļaujas nenovietot automašīnas, neveidot apmetnes, nepiegružot upju krastus ne ar atkritumiem, ne „daudzstāvu mutvārdu daiļradi”.

Hobiji