Iepazīsies ar videi draudzīgu saimniekošanu

Salacgrīvā 23. novembrī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ( ZBR) administrācijas ēkā pulksten 11.00 sāksies nevalstisko organizāciju forums un vides gidu seminārs "Cilvēks un daba - satikšanās".

Forums turpināsies arī 24. novembrī Liepupes pagasta "Pernigelē" un Ziemeļvidzemes zemnieku saimniecībās.ZBR direktors Valērijs Seilis informē, ka uz šo forumu tiks aicināti iespējami vairāk aktīvu un par dabas saglabāšanu atbildīgu darbinieku. Par īpaši aizsargājamām teritorijām un reģiona attīstību referēs Juris Paiders, bet ANO Attīstības programmas un pasaules vides fonda projekta "Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ZBR" mazo grantu programmas koordinatore Laura Zvingule stāstīs par videi draudzīgu saimniekošanu ZBR.No Valkas rajona par videi draudzīgu un ekonomiski izdevīgu uzņēmējdarbību referēs zemnieku saimniecības "Ķempēni" saimnieks Ivars Āboltiņš. Forumā paredzēta arī Saeimas deputātes Ilmas Čepānes uzstāšanās. Dalībnieki varēs uzzināt arī par Burtnieku pagasta pašvaldības pieredzi Burtnieku ezera apsaimniekošanā. Foruma otrajā dienā plānota zemnieku saimniecības "Bruņķīši" apmeklēšana, kas specializējusies tūrisma organizēšanā pie Vidzemes ezeriem, iepazīšanās ar aitkopību kā videi draudzīgu saimniekošanas veidu zemnieku saimniecībā "Lielgreiži" un kaņepju audzēšanu zemnieku saimniecībā "Adzelvieši".Dalība jāpiesaka līdz 7. novembrim.

Hobiji