Medību šaujamieročus varēs izmantot lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšanai

Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Ieroču aprites likumā, kas paredz, ka medību šaujamieročus var izmantot, lai nogalinātu lauksaimniecības dzīvniekus.

Grozījumi paredz, ka Latvijā pastāvīgi dzīvojoša persona, kas sasniegusi 21 gada vecumu un kurai ir mednieka apliecība, var iegādāties garstobra-vītņstobra ieroci, ja nokārtots praktiskais eksāmens šaušanā. Likumprojekts izstrādāts, lai sakārtotu normatīvo vidi attiecībā uz medību šaujamieroču izmantošanu kā lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšanas veidu.

Spēkā esošās Ieroču aprites likuma normas nenosaka iespēju šaujamieročus izmantot, lai nogalinātu lauksaimniecības dzīvniekus, kaut gan to paredz normatīvie akti par kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasībām.

Šaujamieroču izmantošana, lai nogalinātu lauksaimniecības dzīvniekus, nepakļauj dzīvniekus nevajadzīgām sāpēm un ciešanām. Lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšana nav pielīdzināma medībām Medību likuma izpratnē.

Saeima neatbalstīja iekšlietu ministra Ivara Godmaņa (LPP/LC) priekšlikumu fiziskajām un juridiskajām personām aizliegt iegādāties, glabāt, nēsāt, realizēt, pielietot pirotehniskos izstrādājumus, kuru pamatefekts ir sprādziena troksnim līdzīga trokšņa efekta radīšana.

Savukārt tika atbalstīts cits Godmaņa priekšlikums, kas nosaka, ka lēmuma par atteikumu pagarināt ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas derīguma termiņu vai par atļaujas anulēšanu pirms termiņa apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi.

Saeima arī atbalstīja Godmaņa priekšlikumu aizliegt iegādāties ieroci un munīciju personai, kura administratīvi sodīta par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par sīko huligānismu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos tiesībsargu prasībām, kad viņi izpilda sabiedriskās kārtības sargāšanas vai dienesta pienākumus.

Pēc aizsardzības ministra Ata Slaktera (TP) priekšlikuma likumā tika ierakstīts, ka līdz 2008.gada 1.jūlijam Valsts policija reģistrē ieročus, kurus zemessargi iegādājušies par saviem līdzekļiem saistībā ar dienestu Zemessardzē, ja tie klasificēti atbilstoši šajā likumā noteiktajām prasībām kā pašaizsardzībai paredzētie, medību vai sporta ieroči un ja uz konkrēto zemessargu neattiecas noteiktie ierobežojumi, un izsniedz attiecīgi ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju. Ieroču reģistrācija notiek vispārējā kārtībā, ievērojot izņēmumu, ka ieroča iegādāšanās atļaujas vietā zemessargs pilsētas (rajona) Valsts policijas pārvaldei atbilstoši deklarētajai (reģistrētajai) dzīvesvietai vai Valsts policijai iesniedz Zemessardzes komandiera izziņu, kurā norādīts zemessarga vārds, uzvārds, personas kods, ieroča kategorija, veids, kalibrs, marka, modelis, sērija un numurs.

Līdz 2008.gada 1.jūlijam zemessargs, kurš par saviem līdzekļiem saistībā ar dienestu Zemessardzē iegādājies ieroci un nav reģistrējis to Valsts policijā, pamatojoties uz Zemessardzes komandiera izsniegtu izziņu, kurā norādīts zemessarga vārds, uzvārds, personas kods, ieroča kategorija, veids, kalibrs, marka, modelis, sērija un numurs, ir tiesīgs šo ieroci realizēt ar Latvijas specializēta ieroču tirdzniecības komersanta starpniecību.

 

Hobiji