Medību suņu šķirnēm varētu atļaut astu kupēšanu

Pierādot, ka astes griešana (kupēšana) nepieciešama dzīvniekam, kas tiek izmantots medībās, šādas operācijas suņiem Latvijā varētu tikt atļautas. To šodien sprieda Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā, atgriežoties pie diskusijas par to, vai suņiem būtu jāatļauj griezt astes un ausis, un vai šādiem dzīvniekiem būtu jāatļauj piedalīties izstādēs, par ko Diena jau rakstīja iepriekš.

 

Uzklausot Mednieku biedrības pārstāvjus, kas komisijas deputātus iepazīstināja ar savu praksi, ka, sūtot suņus bebru alās, suņu astes neizbēgami tiek "saplēstas", deputāti sliecās konceptuāli atbalstīt kupēšanu speciālām medību šķirnēm.

 

Turklāt medību suņiem ir īpašas izstādes, kurās tiek vērtēta suņu darba spēja, lai spētu tālāk izkopt attiecīgas suņu šķirnes, kas kalpo ne tikai cilvēku vizuāliem priekšstatiem par dzīvnieka skaistumu, bet konkrētai funkcijai.

 

Komisijas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (TP) arī rosināja, ka šajā ekonomiskajā situācijā arī nebūtu prātīgi ieviest aizliegumu, kupētiem dzīvniekiem piedalīties izstādēs. Īpaši ņemot vērā, ka kaimiņvalstīs šādi aizliegumi nepastāv, līdz ar to dzīvniekus iespējams pārreģistrēt ārvalstīs.

 

Turklāt ir arī šķirnes, kas jau piedzimst bez astēm, kurš izstādē to ņemas izšķirt, vai sunim aste ir nogriezta, vai viņš bez tās ir piedzimis, teica Latvijas Kinoloģijas federācijas prezidenta Vija Klučniece.

 

Līdz ar to vairums komisijas deputātu tomēr izšķīrās par to, lai kupēti dzīvnieki izstādēs varētu piedalīties. Pret to iebilda Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome un Latvijas Veterinārārstu biedrība, uzskatot, ka izstāžu aizliegums vistiešāk sekmētu Eiropas konvencijas ievērošanu, kas aizliedz veikt dzīvniekiem to izskatu pārveidojošas ķirurģiskas operācijas, izņemot gadījumus, kad tās pieprasījis praktizējošs veterinārārsts.

 

Šobrīd Latvijas likumdošanā aizliegts izdarīt ķirurģiskas operācijas mājas dzīvniekam, lai pārveidotu tā ārējo izskatu vai citos neārstnieciskos nolūkos. Deputāti diskusiju par šo tematu uzsāka, jo tika saņemts ierosinājums ar likumu aizliegt suņiem, kam kupētas ausis vai astes piedalīties izstādēs.

 

Hobiji