Noslēdzies projekts „ Smiltenes novada Pašvaldības policijas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana zivju resursu aizsardzībai”

Tā kā Smiltenes novada Pašvaldības policija aktīvi iesaistās zivju resursu aizsardzībā gan Smiltenes, gan Apes novadā, tad šajā gadā ar Zivju fonda finansējumu tika īstenots projekts  “Smiltenes novada Pašvaldības policijas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana zivju resursu aizsardzībai”. 

Projekta mērķis – zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Smiltenes un Apes novada ūdenstilpēs uzlabojot materiāltehnisko nodrošinājumu.

Projekta ietvaros tika iegādāts jauns motorlaivas dzinējs ar ievērojami lielāku jaudu, kas atvieglo gan pārvietošanos pa tekošu ūdeņu ūdenstilpēm, gan palīdz efektīvāk meklēt tā saucamos “spoku tīklus”.

Projekta īstenošana kļuva iespējama piesaistot Zivju fonda finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 2422,00 EUR. Zivju fonda finansējums ir 2155,58 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 266,42.


Hobiji