Sedas purva dabas liegumā konstatē malu zvejniecību

No Sedas purva dīķiem 10. septembra rītā inspektore Rūta Zepa izņēma un iznīcināja 15 tīklus. Malu zvejnieku izliktajās lamatās bija iepeldējušas līdakas, karūsas un asari.

 

"Saprotu, ka ir krīze un cilvēkiem gribas ēst. Taču Sedas dīķi atrodas dabas liegumā, un tajos zivis ķert ar tīkliem nedrīkst. Toties nevienam nav liegts makšķerēt ar spiningu," atgādina Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vecākā eksperte, inspektore R. Zepa.

 

Dabas liegumam "Sedas purvs" Strenču novadā ir apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, un viņa kontrolē to ievērošanu.

 

Tīklu izlicējus neizdevās pieķert. Toties dienu vēlāk, 11. septembrī, inspektore sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolus diviem Plāņu pagasta iedzīvotājiem.

 

Noteikumi paredz, ka makšķernieks lomā drīkst paturēt piecas līdakas, kuras izmērā ir lielākas par 50 centimetriem. Viens plānēnietis Sedas dīķos bija noķēris astoņas līdakas, no kurām mazākas par atļauto izmēru bija sešas.

 

Otram lomā bija sešas līdakas, izmēram neatbilda bija četras. Turklāt vienam zivju ķērājam nebija makšķerēšanas kartes, kas arī ir administratīvi sodāms pārkāpums.

 

Plāņu iedzīvotājiem sastādīti protokoli atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 80. panta pirmajai daļai par makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu. Protokolus izskatīs un sodu piemēros Valmieras reģionālā vides pārvalde.

 

R. Zepa atgādina, ka no 2007. gada ir stājušies spēkā jauni sodi par zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu. Piemēram, par makšķerēšanas vai licencētās makšķerēšanas noteikumu neievērošanu paredzēts naudas sods no 20 līdz 500 latiem.

 

 

Par zvejas noteikumu pārkāpšanu (tai skaitā neatļautu zvejošanu ar tīkliem) fiziskajām personām paredzēts naudas sods no 200 līdz 500 latiem, bet juridiskām personām - līdz 3000 latiem.

 

Lai pilnībā kompensētu zivju resursiem nodarītos zaudējumus, normatīvajos aktos noteiktās pamattakses piemēro trīskāršā apmērā par makšķerēšanu bez makšķerēšanas kartes, pārsniedzot atļauto loma lielumu un minimālo pieļaujamo zivju garumu. Par līdaku tie ir 60 lati.

Hobiji