Šogad dārgākas mednieku sezonas kartes

No šī gada 1. janvāra valsts nodeva par mednieka sezonas karti ir dārgāka. Līdzšinējo trīs latu vietā tagad jāmaksā desmit, bet vecuma un izdienas pensionāriem un valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošiem lata vietā - trīs.

 

To paredz valdības pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par valsts nodevu par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekiem medīt Latvijas teritorijā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas, kā arī medību trofeju izvešanas kārtību.

 

Ziemeļvidzemes medību inženieris Aigars Ennītis uzskata, ka maksas palielinājums par sezonas karti nav liels. Karte ir jāiegādājas vienu reizi gadā. "Protams, ir cilvēku grupa, kuri šo maksas palielināšanos izjutīs. Bet, domāju, ka pie mums Latvijā medības nav tās pašas dārgākās," saka A. Ennītis.

 

Viņš paskaidro, ka valsts nodeva veido Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļus. Nauda paredzēta dažādiem mērķiem, piemēram, aktuālu pētījumu veikšanai, šautuvju tīklu attīstības sekmēšanai, medību drošības uzlabošanai.

Hobiji