Varēs iegādāties mēneša licenci makšķerēšanai Burtnieka ezerā!

Nākamgad gaidāmas izmaiņas Burtnieka ezera makšķerēšanas licenču veidos. Burtnieku novada pašvaldība vairs neizsniegs maksas gada licenci. Tās vietā tiek ieviests jauns licences veids - mēneša licence makšķerēšanai Burtnieka ezerā no krasta, no ledus un no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī. Jauno licenci varēs iegādāties no 1. janvāra (15,00 eiro).

Licences īpašniekiem (gan bezmaksas, gan maksas) iegādātā licence ar ziņām par lomiem piecu dienu laikā ir jāiesniedz licenču iegādes vietās vai speciālās šim nolūkam izvietotās pastkastēs, kā arī informāciju var iesniegt portāla www.epakalpojumi.lv sadaļā „Makšķerēšana”. Nemainīgi makšķerēšanai Burtnieka ezerā kopā ar makšķerēšanas licenci nepieciešama arī makšķerēšanas karte.

Licenču veidu izmaiņas noteiktas ar Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2014 „NOLIKUMS Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā”, kuri stājās spēkā 2014. gada 30. aprīlī.  Saistošie noteikumi ir pieejami visās Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājas lapā www.burtniekunovads.lv.

Hobiji