Vilki nedodas rokā

Pagājušo sestdien, 5. oktobrī, sākās medības ar dzinējiem.


Bilskas pagasta mednieku klubs “Iekari” tās atklāja ar vilku medībām. Kluba biedrs mednieks Oļģerts Pedraudzis stāsta, ka mednieki mastu izveidoja turpat, kur pirms kāda laika jau bija nomedījuši trīs vilkus.


“Toreiz jaunajiem vilcēniem izdevās aizbēgt. Pēc mūsu prognozēm, tajā mežu platībā vēl vajadzēja atrasties kādiem pieciem, sešiem pelēčiem, taču medību dienā vilku tur vairs nebija. 


Tā kā vilcēni bija palikuši bez vecākiem, iespējams, tie bija aizklejojuši meklēt medījumu uz Zvārtavas vai Vijciema mežiem. Tas, ka nesen kādam saimniekam Zvārtavas pusē vilki saplosīja četras aitas, liecina, ka mūsu pieņēmums varētu būt pareizs,” saka O. Pedraudzis.


Šosestdien,12. oktobrī, kolektīvs turpinās medīt vilkus.  

Hobiji