Izveidots ceļvedis ūdenstūristiem pa Svētupi Limbažu rajonā

Limbažu rajonā izdots ceļvedis ūdenstūristiem Svētupes apceļošanai, aģentūrai LETA pastāstīja Limbažu Tūrisma informācijas centra vadītāja Ilze Millere.

Materiālā iekļauta vispārīga informācija par upi, kā arī tās krastos apskatāmajiem kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem, atzīmētas naktsmītnes un apkopota cita noderīga informācija. Svētupe piemērota laivošanai augsta ūdens līmeņa laikā - pavasarī un rudeņos vai pēc ilgākiem lietus periodiem.

Ūdenstūrisma ceļveža saturiskā autore ir novadpētniece un gide Daina Čakste no Limbažiem, kura ir apsekojusi objektus, datējusi, meklējusi pieejamo informāciju, bet informācijas apstrādes un materiāla izveides procesā piedalījās Limbažu Tūrisma informācijas centra darbinieki.

Sagatavoto materiālu latviešu valodā bez maksas iespējams saņemt Limbažu rajona tūrisma informācijas centros - Limbažos, Salacgrīvā, Ainažos, Staicelē; Limbažu Galvenajā bibliotēkā. Materiālu vedīs arī uz nākamā gada tūrisma gadatirgu Rīgā "Balttour 2008". Tas pieejams arī elektroniski internetā.

Ideja par materiāla sagatavošanu tapa semināra laikā par upju ūdens kvalitāti, ko rīkoja Limbažu rajona padomes Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Spīdola Lielmane sadarbībā ar Eiropas Komisijas Informācijas apmaiņas tehniskās nodrošināšanas biroju (TAIEX). Seminārs, kurā galvenais vadmotīvs bija Svētupe, kļuva par ierosmi jaunā materiāla sagatavošanai Svētupes Apsaimniekotāju asociācijā, informēja Millere.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka asociācija izveidota šī gada maijā ar mērķi apsaimniekot Svētupi atbilstoši Eiropas Savienības ūdens direktīvai, veicināt tūrisma attīstību un ilgtspējīgu tautsaimniecisko darbību Svētupes sateces baseinā, pavairot vērtīgo zivju populāciju, organizēt pērļgliemenes populācijas izpēti un atjaunošanu, kā arī izpētīt bebru populāciju un darboties to skaita regulēšanā.

Ūdenstūrisma ceļveža izdošanu finansēja Limbažu rajona padome un VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", kura atbalstīja ieceri par šā materiāla radīšanu projektu konkursa "Pilnveidojot sevi, dot citiem!" gaitā.

Svētupe ir 47 kilometrus gara ar 45 metru kritumu. Upe iztek no Dūņezera un ietek Rīgas jūras līcī pie Svētciema. Upei ir vairākas pietekas. Tajā mīt ālanti, līdakas, raudas, asari, sapali, zuši.

Svētupe ir Baltijas lašu un taimiņu upe. Tai ir liela ainaviska vērtība, kā arī liels tūrisma attīstības potenciāls, aģentūra LETA iepriekš uzzināja Svētupes Apsaimniekotāju asociācijā.

 

Novados