Bērnu un jauniešu žūrijas noslēgums Smiltenes vidusskolā


Pirmdien, 27.februārī Smiltenes vidusskolas bibliotēka pulcināja ekspertus uz Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākumu Dakteru ielas zālē.  Bērnu un jauniešu žūrija ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizēts pasākums, kas notiek šogad jau devīto reizi. Latvijā šo akciju atbalsta 700 bibliotēkas, tajā skaitā mūsu skolas bibliotēka.

Tāpat, kā katru gadu, arī šogad bērniem un jauniešiem bija jāizlasa 6 grāmatas un tās jānovērtē.  Skolēniem tas ir nopietns darbs novērtēt rakstnieku un dzejnieku veikumu, bibliotēkām – iespēja ar Kultūras ministrijas un Kultūrkapitāla fonda atbalstu saņemt bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu kolekciju. 

Šogad ekspertu skaits mūsu skolā bija diezgan kupls - 128 eksperti. Visčaklākie bijuši tieši mazo klašu skolēni:

5 + vecuma grupā piedalījās 54 bērni

9+ vecuma grupā piedalījās 45 bērni

11+ vecuma grupā – 19 skolēni

15+ vecuma grupā – 4 skolēni

  Bērnu un jauniešu žūrijas ietvaros  skolas bibliotēkas organizēto akciju atbalstīja arī 6 pieaugušie. Par to īpašs paldies  -  Litai Āboliņai, Lāsmai Greizānei, Lindai Grūbei, Sarmītei Kondratjevai, Ilmai Sīmanei un Daigai Otei. 

Par visinteresantākajām grāmatām mūsu skolā mazie lasītāji 5+ vecuma grupā atzinuši un šādās vietās sarindojuši;

1.vieta - Žutaute L. Kika Mika un lielā tumsa; Zvirgzdiņš M. Lauvas rūciens

2.vieta – Zandere I. Lupatiņu rīts

3.vieta – Cielēna M. Bērzu ballīte

9+ vecuma grupā;

1.vieta – Bugavičute - Pēce R. Mans vārds ir Klimpa, un man patīk viss; Lindgrēne A. Emīls un Īda no Lennebergas

2.vieta – Parvela T. Ella un draugi

3.vieta – Rauda P. Princese pa pastu

Pārējām vecuma grupām apkopojums būs nedaudz vēlāk skolas blogā: https://svbibliotekablog.wordpress.com/

Paldies visiem ekspertiem un skolas bibliotekārēm Guntai Bērziņai, Daigai Otei, Viljai Mauriņai, Adrijai Rubinai, Elīnai – Kubuliņai Vilnei, kas palīdzēja organizēt šo akciju. Uz tikšanos nākamā gada akcijā! Šajā mācību gadā aicinām piedalīties konkursā Čaklākais lasītājs.

Hobiji