Ēriks Hānbergs:Mantojuma kumeļš

Klajā nācis otrais latviešu literatūras darbs, kas tapis izdevniecības “Dienas Grāmata” projekta “Prāta piedzīvojums”  ietvaros, ko atbalsta AS “Latvijas Gāze”, — rakstnieka Ērika Hānberga stāstu izlase “Mantojuma kumeļš”, ko sastādījusi Inese Zandere.

“Ticu, ka Hānbergs nekoķetē, teikdams, ka savulaik daudz no redzētā un dzirdētā nevarējis izpaust avīzē, un tā radies blakusprodukts — stāsti, kurus “nepārtraukti gan kritizēja, gan slavēja, bet es biju uz viļņa. Joprojām atzīstu, ka mani literārie darbi nav īsta daiļliteratūra, vairāk — publicistika.” Un es savukārt nevēlētos koķetēt, saucot pretī: nē, nē, Ērik, tā ir gan tieši daiļliteratūra. Pilnīgi pietiek, ka tā ir literatūra.

Šo stāstu izlasi, kas veidota no krājumos “Taka rudzu laukā”, “Plikie un pusplikie”, “Biķu alus”, “Tirgus stāsti” publicētajiem darbiem, caurvij atsevišķas, nedaudz īsinātas “Kartupeļu stāstu” nodaļas — Latvijas kartupeļu laukos izraktie likteņu arheoloģijas atklājumi. Es joprojām nevaru saprast, kā bija iespējams tolaik, kad jau pati šādu atklājumu veikšana liecināja par neiedomājami lielu cilvēku uzticēšanos, tos vēl arī publicēt. Bet tas nav vienīgais, ar ko Hānbergs spēj pārsteigt.”


Hobiji