Godina dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītā dzejas autoru – iesācēju konkursa laureātus

Sestdien, 7. oktobrī Valkas pagasta Saieta namā “Lugažu muiža” norisinājās dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru – iesācēju konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” laureātu apbalvošanas pasākums. Galveno balvu saņēma dzejniece no Rīgas - Sandra Marta Grudule .


Savus nepublicētus darbus ir iesūtījuši vairāk nekā 30 jaunie dzejnieki, sākot no Valkas, Rīgas, līdz pat Daugavpilij un Bauskai.


       Kā jau tika vēstīts, iesniegtos darbus vērtēja žūrija 5 cilvēku sastāvā: Antra Krile - dzejnieces Velgas Kriles māsa, Anita Anitīna – dzejniece, Zane Brūvere - Kvēpa - filoloģe, dzejniece, tulkotāja, Marika Svīķe – dzejniece, Rainelda Popdjakunika – latviešu valodas skolotāja. Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot vērtētājiem  autoru vārdus.

Hobiji