Godinās dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītā dzejas autoru – iesācēju konkursa laureātus

Sestdien, 7. oktobrī Valkas pagasta Saieta namā “Lugažu muiža” norisināsies dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru – iesācēju konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” laureātu apbalvošanas pasākums. 

Iesniegto darbu autori, kā arī pilsētas iedzīvotāji un viesi, dzejas cienītāji, tiek aicināti plkst. 14:30 godāt Velgas Kriles piemiņu Valkas Cimzes kapos pie dzejnieces atdusas vietas, savukārt plkst. 16:00 Saieta namā “Lugažu muiža” piedalīties pasākumā “Tu arī mani spēsi izpildīt”, kas veltīts Velgas Kriles dzimšanas dienai. Pasākumā tiks publiski lasīti labākie konkursa darbi autoru un pašdarbnieku izpildījumā, muzicēs dziesminieks Dinārs Gulbis.

        Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltīto dzejas autoru – iesācēju konkursu “Tu arī mani spēsi izpildīt” rīko Valkas novada Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža” un Lugažu bibliotēka, sadarbībā ar Antru Krili – izcilās dzejnieces Velgas Kriles māsu. Konkursa mērķis ir jauno talantu atklāšana un literāro dotību attīstības veicināšana, jaunu, nepublicētu autoru dzeju popularizēšana, novadnieces Velgas Kriles radošā snieguma izplatīšana un godināšana jauno dzejnieku vidū.

Piedalīties konkursā tika aicināts ikviens dzejas autors no visas Latvijas, kurš sasniedzis pilngadību, neatkarīgi no vecuma un pieredzes, un kurš nav izdevis savu dzejas krājumu. 

       Saieta nama “Lugažu muiža” vadītāja Evija Smane pauž patiesu gandarījumu, ka šis konkurss ir guvis lielu atsaucību. Savus nepublicētus darbus ir iesūtījuši vairāk nekā 30 jaunie dzejnieki, sākot no Valkas, Rīgas, līdz pat Daugavpilij un Bauskai. Ļoti patīkami, ka konkursā piedalās kāda dzejniece no Latvijas, kas pašlaik dzīvo Norvēģijā.

       Kā jau tika vēstīts, iesniegtos darbus vērtēs žūrija 5 cilvēku sastāvā: Antra Krile - dzejnieces Velgas Kriles māsa, Anita Anitīna – dzejniece, Zane Brūvere - Kvēpa - filoloģe, dzejniece, tulkotāja, Marika Svīķe – dzejniece, Rainelda Popdjakunika – latviešu valodas skolotāja. Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot vērtētājiem  autoru vārdus.

       

Visi interesenti, kuri vēlas redzēt jaunos talantus un dzirdēt viņu uzrakstītos darbus, laipni aicināti uz svinīgo konkursa laureātu apbalvošanu!


Hobiji