Godinot dzejnieka Jāņa Ziemeļnieka piemiņu

Strenču novadā turpinās pasākumu sērija "Ceļā uz Latvijas simtgadi". Mūsu novadniekam Jānim Ziemeļniekam 25. decembrī - 120. Godinot viņa piemiņu, Strenču novada Kultūras centrs 1. decembrī plkst. 19.00 aicina uz muzikālu dzejas uzvedumu NEĪSTIE AKMEŅI. Uzveduma muzikālo stāstu izspēlēs un izdziedās komponists JURIS KULAKOVS, literārā mantojuma pērles spodrinās J.Ziemeļnieka Strenču Tautas teātra aktieri - Vita Ziediņa, Dace Priedīte, Daiga Beitika, Andris Delviņš, Linards Kaska, uzvedumā piedalās Ināra Ēķe, Ginta Gailīte, Aivars Auniņš, Modris Kokins. Uzveduma horeogrāfija un deju izpildījums - Reinis Rešetins un Egija Abaroviča. Dziesmas izpildīs Strenču novada Kultūras centra jauktais koris “Rītu puse”. 

“J. Ziemeļnieks ir romantiskās dzejas tradīcijas aktualizētājs, piedāvājot 20.gs. pirmajai pusei raksturīgā melanholiskā, rezignējošā un arī pašironiskā cilvēka pasaules redzējumu. 

Viņa dzejas pamattēma – mīlestība. Mīlas ilgas, mijoties pa reizei ar hedonisku, pa reizei ar pesimistisku intonāciju, raksturo J. Ziemeļnieka izteikti subjektīvo dzeju. Nezināmās, noslēpumainās sievietes pielūgsme zvaigžņotajās naktīs un alkas pēc tepat līdzās esošās sievietes skūpstiem – tie ir tēli un motīvi, kas caurvij J. Ziemeļnieka dzeju. Formas vienkāršība, melodiskums, dialoģiskums un intimitāte noteikusi tās popularitāti dažādu laikmetu un paaudžu lasītāju vidū, “ rakstīts dzejnieka biogrāfijā.

Aicinām apmeklēt, noklausīties, iepazīt un iemīlēt!


Hobiji