Ilze Jansone: Umurkumurs jeb Ardievas feminismam

Ilze Jansone (1982) dzimusi Cēsīs, izglītību ieguvusi Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē. Lasītājiem autore zināma ar darbiem “Viņpus stikla” un “Insomnia”. Šī ir autores trešā grāmata un tajā apkopoti deviņi stāsti, kas tapuši laikposmā no 2009. līdz 2012. gadam.

Par jaunāko grāmatu autore saka: “Esmu pārliecināta, ka ikviena labi domāta ideja, nonākot radikāļu rokās, transformējas savā pretmetā. Feminisms un jo īpaši feminisma teoloģija šai ziņā nav nekāds izņēmums – laika gaitā dažādi tā virzieni ir radikalizējušies tiktāl, ka tā vietā, lai cīnītos par savu sākotnējo pamatnostādni – aizstāvēt apspiestās grupas –, tas kļuvis par radikālu ideoloģiju, par apspiedēju.

Tāpēc man ardievas feminismam nozīmē mēģinājumu atteikties no jebkādas ideoloģijas un koncentrēties uz indivīdu kā “personiski eksistenciālu”, nevis sociālu vienību. Jautājums par to, vai indivīds spēj atteikties no jebkādas ideoloģijas, paliek atvērts, turpretī “ardievu” veidi variējas bezgalīgi.”

Grāmata tapusi izdevniecības “Dienas Grāmata” latviešu literatūras projekta “Prāta piedzīvojums” ietvaros, ko atbalsta AS “LATVIJAS GĀZE”.

Grāmatas izdošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Hobiji