Inta Rogenbuka: “Vidzemnieku uzvārdi”

Izdevniecībā “J.L.V.” iznākusi Intas Rogenbukas grāmata “Vidzemnieku uzvārdi”. Tas ir viens no plašākajiem līdz šim publicētajiem pētījumiem, kas veltīts uzvārdu došanai Latvijas lielākajā kultūrvēsturiskajā novadā — Vidzemē.

Filoloģes un filozofijas pasniedzējas Intas Rogenbukas vairāku gadu garumā tapušajā pētījumā “Vidzemnieku uzvārdi” uzmanība pievērsta Vidzemes lauku ļaužu uzvārdiem. Veidojot šo pētījumu, autore izvirzījusi mērķi iespējami plaši atspoguļot gan kārtību, kādā uzvārdi vidzemniekiem 19. gadsimta pirmajā pusē tika piešķirti, gan pētīt par uzvārdiem izvēlēto vārdu semantiku. Grāmata sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā autore analizē uzvārdu došanas procesu, savukārt otro veido pēc dzimtbūšanas atcelšanas iegūto uzvārdu saraksts. 

Tik plašs vidzemnieku uzvārdu saraksts tiek publicēts pirmo reizi. Tādu nav arī par citu Latvijas etnogrāfisko novadu uzvārdiem. Izpētei un uzvārdu saraksta izveidošanai izmantots plašs arhīva dokumentu materiāls — vairāk nekā 400 Vidzemes muižu uzvārdu ruļļi, kur ierakstīti zemniekiem dotie uzvārdi, kā arī 1826. gada muižu dvēseļu revīzijas dokumenti. Gadījumos, kad vēsture tos nav saglabājusi, izmantoti vēlāko dvēseļu revīziju materiāli, kā arī ieraksti vairāku Vidzemes draudžu metriku grāmatās.


Hobiji