Izsludina dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltīto dzejas konkursu

Valkas novada Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža” un Lugažu bibliotēka, sadarbībā ar Antru Krili izsludina un rīko dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltīto dzejas autoru – iesācēju konkursu “Tu arī mani spēsi izpildīt”. Konkursa mērķis ir jauno talantu atklāšana un literāro dotību attīstības veicināšana, jaunu, nepublicētu autoru dzeju popularizēšana, novadnieces Velgas Kriles radošā snieguma izplatīšana un godināšana jauno dzejnieku vidū.

Piedalīties konkursā aicināts ikviens dzejas autors no visas Latvijas, kurš sasniedzis pilngadību, neatkarīgi no vecuma un pieredzes, un kurš nav izdevis savu dzejas krājumu.  

Konkursa noteikumi:

jāiesniedz iepriekš nepublicēti dzejoļi;

brīvas izvēles temats;

iesniedzot dzejoli vērtēšanai, autors uzņemas pilnu atbildību par to, ka iesniegtais ir oriģināldarbs.

Konkursam katrs autors var iesūtīt dzejas kopu elektroniski uz e-pastu [email protected] no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 1. oktobrim. 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit: http://valka.lv/wp-content/kult%C5%ABra/Nolikum_Krile.pdf 

Iesniegtos darbus vērtēs žūrija 5 cilvēku sastāvā. Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot vērtētājiem  autoru vārdus. 

Iesniegto darbu autori tiks aicināti piedalīties pasākumā “Tu arī mani spēsi izpildīt” 2017. gada 7. oktobrī plkst. 14.00, kas veltīts Velgas Kriles dzimšanas dienai. Pasākumā tiks publiski lasīti labākie konkursa darbi autoru un pašdarbnieku izpildījumā.

Apbalvošana - pasākuma noslēgumā 2017. gada 7. oktobrī.


Hobiji