Klāt vārdkritis

Vakar, 12. septembrī, Valkas novada centrālajā bibliotēkā notika Dzejas dienām veltīts pasākums “Klāt atkal vārdkritis”.

Tajā ar klausītājiem tikās novada literārās apvienības biedri. Savu dzeju lasīja Aija Ābena, Ausma Kurpniece, Anita Anitīna un Ie.Viņa, bet ar Lietuvas dzejnieku darbiem iepazīstināja tulkotāja Zane Brūvere-Kvēpa. Savukārt apvienības projektu vadītāja Mārīte Magone nolasīja fragmentus no Ivetas Keišas pasakām.

Gaisotni sirsnīgāku padarīja Valdis Rogainis ar savām dziesmām.

Hobiji