Aicina represētos uz gada sapulci

Smiltenes novada politiski represēto apvienības "Trimdinieks" valdes locekle Ārija Drone informē, ka 4. novembrī pulksten 12 pensionāru klubiņā Smiltenē, Smilšu ielā 4, notiks gada atskaites sapulce.

Lūgums uz sapulci ierasties visiem politiski represētajiem, līdzi ņemot nelielu groziņu (cienastu).Iepriekš nav jāpiesakās, bet neskaidrību gadījumā var zvanīt Ā. Dronei pa tālruni 64772549.

Novados