Biedrība “Smiltenes pagasta attīstībai” īstenojusi kārtējo projektu

Nu būs negulētas naktis, spriež Smiltenes pagasta iedzīvotāja Rasma Bērziņa, ieraugot kādus labumus cilvēkiem tikko sarūpējusi biedrība "Smiltenes pagasta attīstībai".

Tās ir 146 jaunas grāmatas, kas ikvienam interesentam pieejamas lasīšanai un līdzi ņemšanai uz mājām. Bagātīgajā klāstā ir daiļliteratūra, grāmatas par pedagoģiju un psiholoģiju, izdevumi par rokdarbiem, veselību, fotografēšanu, tūrismu, ēdienu gatavošanu un citām jomām.

Tas viss iegūts projektā "Grāmatu iegāde dažādu vecuma grupu iedzīvotāju brīvā laika pilnvērtīgai pavadīšanai", ko uzrakstīja biedrības "Smiltenes pagasta attīstībai" dalībniece Ārija Māliņa un ko biedrība iesniedza citas nevalstiskās organizācijas "Abulas lauku partnerība" izsludinātajā konkursā.

"Daudzi cilvēki savā brīvajā laikā lasa grāmatas, taču visas, kas šķiet interesantas, nevar nopirkt, jo cenas ir augstas. Turklāt lasot viņi pilnveido citas savas vaļasprieku prasmes," saka Ā. Māliņa. Tam piekrīt R. Bērziņa. Viņa priecājas par jauno grāmatu vidū atrasto izdevumu "Tamborēsim zeķes!", bet Smiltenes pagasta iedzīvotāja Biruta Kritnere - par "Digitālās fotogrāfijas rokasgrāmatu". Fotografēšana ir viņas hobijs.

Jaunās grāmatas izmaksāja 806 latus un 39 santīmus. Šo summu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Smiltenes tehnikums. Biedrības "Smiltenes pagasta attīstībai" valdes priekšsēdētāja Maira Kupriša zina teikt, ka šis ir pirmais atbalstītais projekts Latvijā minētajā programmā saistībā ar grāmatām un priecājas par Ā. Māliņas uzņēmību. Atsaucīgs sadarbības partneris bija grāmatu piegādātājs individuālais komersants "Avots PR".

Grāmatas ir izliktas biedrības "Smiltenes pagasta attīstībai" pagaidu mājvietā Smiltenes tehnikuma ēkā Kalnamuiža 5 (virs ēdnīcas).

Novados